Najnovšie články

  • Duchovná obnova pre rodiny

  • ČÍM ŽIJE NAŠE SALEZIÁNSKE DIELO NA TRNÁVKE

    (nedeľné oznamy, 7.10.2018) Posledné týždne sme spolu zažili krásnu udalosť otvorenia Saleziánskeho diela na Trnávke. Vďaka všetkým, ktorí sa čímkoľvek zapojili do prípravy a realizácie tejto akcie. Včera sme sa „lúčili s našou sálou pod kostolom“. Mesiac október a november teda budú patriť prerábke sály: jedná sa o novú elektroinštaláciu, vzduchotechniku, nové svetlá

  • Slávnostné Otvorenie SdT 2018

    „Nestrácajte čas, robte dobro, robte veľa dobra a nikdy nebudete ľutovať, že ste ho robili.“  Aj tento don Boscov výrok by mohol byť mottom toho, čo sa na Trnávke tento víkend dialo. Sobota bola pre Saleziánske dielo na Trnávke veľkým dňom.  Zišli sa tu všetci, ktorí do tohto diela patria

  • Nový školský rok s novou maľbou

    V piatok 21.9.2018 vďaka študentom a absolventom Školy dizajnu Bratislava pribudla na stenu saleziánskeho mládežníckeho strediska v Bratislave na Trnávke neytpická veľkoformátová plošná maľba – tzv. mural. Začiatky tejto spolupráce medzi školou a saleziánskym dielom na Trnávke siahajú k dňu otvorených dverí na jeseň 2017 na Škole Dizajnu, ktorého sa