Daj na to! je program dlhodobého darcovstva na Trnávke, ktorý nám umožňuje udržiavať a rozvíjať činnosť jednotlivých zložiek Saleziánskeho diela na Trnávke. Za posledné roky sa na Trnávke vytvorila široká škála duchovných, sociálnych a športových ponúk, ktoré si vyžadujú finančnú stabilitu.

Získané darované finančné prostriedky budú transparentným spôsobom rozdeľované darované finančné prostriedky medzi Farnosť, Oratórium, futbalový klub SDM DOMINO, Materské centrum Margarétka, Materskú školu Mamy Margity, Skautov a Family Garden.

Daj na to! a naše dielo bude dlhodobo rásť spolu s nami. ĎAKUJEME.