Oratórium alebo „oratko“ je miestom, kde sa mladí a deti stretávajú a pod vedením saleziánov a animátorov sa snažia o svoj osobný a kresťanský rozvoj. Neodmysliteľným prvkom „oratka je veselý a radostný štýl práce, zábavy, vzťahov a prežívania viery.

S myšlienkou oratória prišiel sv. Ján Bosco, ktorý v Turíne pred viac ako 150 rokmi zhromaždil opustených a zanedbaných chlapcov. Založil rehoľu Spoločnosť svätého Františka Saleského, ktorých dnes poznáme pod menom Saleziáni Don Bosca. Jej členovia dodnes pokračujú v práci s mládežou podľa odkazu sv. Jána Bosca.

Patrón nášho oratka je sv.Dominik Sávio, jeden z chlapcov don Boscovho oratória v Turíne. Naše saleziánske „oratko“ chce ponúkať DOM – miesto prijatia, KAPLNKU – priestor na objavenie zmyslu života a viery, ŠKOLU – miesto prípravy na život a IHRISKO – zážitok voľnosti a radosti.

Deti a mladých v našom „oratku“ združuje a zastrešuje mládežnícka organizácia Domka – Združenie saleziánskej mládeže.

 

Čo ponúkame?

Domka – stredisko Bratislava Trnávka

Domka – Združenie saleziánskej mládeže je občianske združenie s celoslovenskou pôsobnosťou. S počtom viac ako 8 000 členov, predovšetkým detí a mladých vo veku od 6 – 30 rokov, patríme k najväčším detským a mládežníckym organizáciám na Slovensku.

Naše stredisko DOMKA BA-Trnávka má 397 členov (deti, mladí a rodiny) a spolu so saleziánmi zabezpečuje činnosť nášho oratka už skoro 15 rokov.