No comments yet

Zatiaľ stačí jeden krížik +2%

Šéf chce podpis, Saleziánske dielo na Trnávke potrebuje jeden krížik.

Spoliehame na teba a potrebujeme tvoje dane. Preto neprepásni možnosť a daruj z nich 2% alebo 3%.
Ako na to?
Zamestnanci
– požiadajte svojho zamestnávateľa o Ročné zúčtovanie, najneskôr do 15.2.2019
– dôležité je v Ročnom zúčtovaní zaškrtnúť x v Oddiele VII. Žiadosť o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane na účely § 50 zákona

To je nateraz všetko. Vďaka za tvoj čas!

Post a comment

You must be logged in to post a comment.