No comments yet

Tlačová konferencia – RC Mamy Margity (foto)

Na Trnávke sa dejú veľké veci! Saleziánske dielo sa rozrastá o novú zložku – Rodinné centrum mamy Margity. Keďže toto centrum má slúžiť širokej verejnosti, saleziáni v spolupráci s dobrovoľníkmi usporiadali v piatok 27. 1. tlačovú konferenciu. Zišli sa na nej novinári z kresťanských, regionálnych, ale aj verejnoprávnych médií.
Na začiatku riaditeľ centra don Peter Bučány všetkých privítal a bližšie predstavil tento jedinečný projekt. Predseda BSK Pavol Frešo vyjadril veľké potešenie, že v spolupráci s BSK vzniká takéto jedinečné dielo, podobne ako zástupca starostu MČ Ružinov Marián Gajdoš, ktorý uviedol, že v Ružinove je takýto priestor pre rodiny viac ako vítaný.

Po krátkych rozhovoroch nasledovala prehliadka centra, na ktorej si novinári mohli urobiť obraz o tom, ako budú priestory vyzerať po rekonštrukcii, keď rodinné centrum začne svoju činnosť.
Na záver don Peter Bučány poďakoval všetkým, ktorí prišli a aj takýmto spôsobom podporili činnosť saleziánov na Trnávke.


Post a comment

You must be logged in to post a comment.