ČÍM ŽIJE NAŠE SALEZIÁNSKE DIELO NA TRNÁVKE

(nedeľa 3.3.2019) Máme za sebou krásny mesiac: divadlo o Mame Margite, Farský ples, Národný týždeň manželstva s obnovením si manželských sľubov, jarný prímestský tábor a lyžovačku rodín. Vďaka všetkým za angažovanosť a zapojenie sa. Tento mesiac začíname spolu cestu pôstu: pôstny čas je nádherným obdobím, keď v zrkadle Božieho slova

Continue reading

ČÍM ŽIJE NAŠE SALEZIÁNSKE DIELO NA TRNÁVKE

(nedeľné oznamy, 8.10.2017) Posledné týždne sme spolu zažili dve krásne udalosti: otvorenie saleziánskeho diela na Trnávke a víkend blahorečenia Titusa Zemana. Vďaka všetkým, ktorí sa čímkoľvek zapojili do prípravy a realizácie týchto akcií. Čím bude žiť naše Saleziánske dielo na Trnávke v tomto mesiaci? Náš mediálny tím plánuje rozbehnúť newsletter

Continue reading