No comments yet

Slávnostné Otvorenie SdT 2018

„Nestrácajte čas, robte dobro, robte veľa dobra a nikdy nebudete ľutovať, že ste ho robili.“  Aj tento don Boscov výrok by mohol byť mottom toho, čo sa na Trnávke tento víkend dialo.

Sobota bola pre Saleziánske dielo na Trnávke veľkým dňom.  Zišli sa tu všetci, ktorí do tohto diela patria ale aj tí, ktorí patria inam a predsa akoby sem v tento deň patrili. Boli tu ľudia zo všetkých štyroch zložiek tohto diela, teda z farnosti, z futbalového klubu SDM Dimno, oratória a z Rodinného centra mamy Margity.

Ráno hneď ako prestalo pršať sa nádvorie oratória zaplnilo rovno niekoľkými kotlami a začala sa tradičná súťaž vo varení gulášu. Usilovní animátori zatiaľ pomáhali kde sa dalo aby už o pár hodín mohlo začať slávnostné Otvorenie.

Hneď od začiatku boli pripravené info stánky o všetkých štyroch zložkách , na Domine sa začínali hrať zápasy, stanoviská čakali na príchod detí,  guláš doširoka rozvoniaval a areál bol plný usmiatych ľudí. Na pódiu sa odohrával sprievodný program, v ktorom vystúpili aj naši najmenší z Rodinného centra,  Otto Kollman nám zaspieval hymnu, ktorú zložil pre SDM Domino, animátorky a dievčatá z oratka zatancovali niekoľko táborových tancov a svojim kúskom prispeli aj skauti. V závere dňa sa nám trochu zdvihol adrenalín, keď sme sledovali ako dvaja parkouristi skáču a behajú po strechách oratka.  Ich skoky aj po streche kostola  boli tak trochu symbolické – pretože práve tento rok začíname oslavovať 80. výročie posviacky nášho kostola. Zožali veľký potlesk a potom sme sa všetci pustili do spoločného upratovania.  Viac už vravieť vari ani netreba, iba ak to, že nám bolo dobre, program bol pestrý, jedlo výborné a mohli sme sa spolu všetci stretnúť.

Ak by niekto predsa len mal  záujem zistiť ešte niečo viac či už o programe alebo čo sa vlastne v ktorej zo zložiek nášho diela robí, stačí si prečítať našu anketu

 

Post a comment

You must be logged in to post a comment.