Materské centrum Margarétka dopĺňa služby saleziánov o tých najmenších a ich rodiny. Sme tu aby sme rozvíjali zručnosti detí predškolskeho veku, socializovali matky, ženy, vytvárali podmienky na stretnutie celých rodín a zabezpečili tak harmonicky vývoj detí a ich prípravu na život. V don Boscovom duchu rozumnosti, láskavosti a nábožnosti organizujeme podujatia a kurzy pre širokú verejnosť.

V prípade záujmu nás nájdete na našom Facebooku
alebo na www.mcmargaretka.sk