Family Garden poskytuje rodinám, manželom, snúbencom, jednotlivcom aj opusteným pomoc formou poradenstva a preventívnej činnosti. V oblasti poradenstva si môžete dohodnúť osobné stretnutie s odborníkom na tému, v ktorej potrebujete poradiť. V oblasti prevencie vám ponúkame prednášky, predmanželské prípravy a vzdelávacie programy.
Ak máte otázku alebo sa chcete poradiť, prosíme, napíšte nám mail na bratislava@familygarden.sk.

Viac o nás a našich aktivitách sa dozviete na familygarden.sk