Novovznikajúce Rodinné centrum Mamy Margity je súčasťou saleziánskeho diela na Trnávke. Je miestom, kde môžu prísť rodiny, mladí, deti a využívať služby, ktoré vzniknú – poradenstvo a právna podpora pre manželov – Family garden, Materské centrum Margarétka, Materská škola Mamy Margity, zdravotné služby pre deti a mládež.

Patrónkou rodinného centra je Margita Occhienová – Mama Margita.