No comments yet

REŠPEKTOVAŤ A BYŤ REŠPEKTOVANÝ


ÚČASTNÍCKY POPLATOK: 130,- € / osoba PRIHLÁŠKY: e-mailom na respektovanie.kalafutova@gmail.com
alebo telefonicky na 0944 560 159 do 15.11.2018. Po prihlásení je potrebné uhradiť cenu kurzovného,
najneskôr do 30.11.2018, na účet: SK91 8360 5207 0042 0539 7740 (SWIFT: BREXSKBX)
MIESTO KONANIA: Materské centrum Margarétka, Pavlovičova 3, Bratislava-Trnávka.

Post a comment

You must be logged in to post a comment.