No comments yet

Projekt PRIJATEĽSTVO pokračuje!

Na začiatku školského roka sa súčasťou života Saleziánskeho diela na Trnávke stal nový projekt PRIJATEĽSTVO. Cieľom tohto projektu je, aby boli mladí animátori sprevádzaní niekým, kto má viac životných skúseností a bude tu iba pre nich.

V nedeľu 18. februára sa uskutočnilo stretnutie tých, ktorí sa rozhodli zapojiť a venovať svoj čas mladým. Počas dvoch hodín zhodnotili doterajší priebeh projektu, ale aj načerpali nové vedomosti o tom, ako správne viesť rozhovory. Samozrejme, toto stretnutie sa nezaobišlo bez smiechu a zábavy. Bol to veľmi príjemne a užitočne strávený čas!

Ohlasy na tento projekt sú pozitívne, aj zo strany sprevádzaných, aj zo strany sprevádzateľov. Veríme, že budú stále pribúdať noví ľudia, ktorí sa do tohto projektu zapoja.

Post a comment

You must be logged in to post a comment.