No comments yet

Prerábka RC Mamy Margity (foto)

Deň otvorených dverí Rodinného centra Mamy Margity – 4. časti Saleziánskeho diela na Trnávke sa nám čo chvíľa blíži a my vám pri tejto príležitosti ponúkame možnosť prezrieť si, ako sa tieto priestory postupne menili.

Tešíme sa na vás na DOD RC Mamy Margity v nedeľu 29.1.2017!

Post a comment

You must be logged in to post a comment.