No comments yet

Oznamy na Tretiu veľkonočnú nedeľu, 15. apríla 2018

Dnes po svätej omši o 9.30 a 11.00 hod. vás srdečne pozývame na Farskú kávu v zasadačke pod kostolom.

Počas pôstnej zbierky Tehlička sa v našom diele vyzbieralo 3750 eur. Ďakujeme.

Začína sa týždeň modlitieb za duchovné povolania, ktorý vyvrcholí budúcou nedeľou Dobrého pastiera. Počas tohto týždňa nás pápež František povzbudzuje k intenzívnej modlitbe za nové povolania pre Cirkev. Prosme osobitne i za duchovné povolania z našej farnosti.

Pri svätých omšiach na budúcu nedeľu bude zbierka na seminár.

Klub Združenia kresťanských seniorov oznamuje, že v utorok 17. 4. o 14.00 hod. sa uskutoční stretnutie v zasadačke pod kostolom.

Oznamujeme mamičkám s malými deťmi, že vo štvrtok 19. 4. o 9.30 hod. bude pre nich v kostole svätá omša.

V piatok 20. 4. od 15.30 hod. budeme zapisovať úmysly svätých omší na máj a jún 2018.

V nedeľu 22. apríla o 16.00 hod. vás pozývame na tradičné oratko na sídlisku v parku na Ostredkoch.

V našej arcidiecéze sa bude dňa 9. júna 2018 konať Kurz lektorov na RKCMBF UK. Kurz je prospešnou ponukou pre čitateľov Božieho slova pri sv. omši a pre záujemcov o túto službu. Prihlasovanie je možné prostredníctvom mailu na adrese kurzlektorov@iskra.sk. Účastnícky poplatok je 5,- Eur.

Spoločenstvo Ladislava Hanusa pozýva na kresťanský akademický festival Bratislavské Hanusove dni, ktorý bude prebiehať od piatka 20. apríla až do soboty 28. apríla v divadle Malá scéna na Dostojevského rad v Bratislave.  V priebehu týždňa vystúpia okrem iného kardinál Raymond Leo Burke a bývalý taliansky minister Rocco Buttiglione. Podrobný program celého festivalu možno nájsť na internetovej stránke www.bhd.sk.

V sobotu 5. mája 2018 sa bude konať 14. Rozhlasová púť Rádia Lumen do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove.

V prvú májovú nedeľu 6. mája 2018 sa na pútnickom mieste Slziacej Panny Márie v Báči v šamorínskom dekanáte uskutoční púť. Celý duchovný program od 15.00 hod. bude v slovenskom jazyku. Sv. omšu o 17.00 hod. bude celebrovať otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Po svätej omši prostredníctvom prezentácie bude predstavené pútnické miesto.

Katedra hudby na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku organizuje v dňoch 1. – 6. júla 2018 v Ružomberku kurz pre chrámových organistov a kantorov. Záujemcovia si môžu vybrať z týchto špecializácií: 1. hra na organe, 2. dirigovanie zboru, 3. gregoriánsky chorál. Viac informácií ako aj prihlášku možno nájsť na webových stránkach: https://www.facebook.com/KHKURK alebo https://khkurk.wixsite.com/katedra.

Fórum kresťanských inštitúcií je už mnoho rokov hlavným organizátorom celoslovenskej kampane Deň rodiny. Kampaň sa koná pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny, ktorý sa slávi 15. mája. Mottom tohto ročníka Dňa rodiny je #StojímePriSebe. Cieľom kampane je poukázať na súdržnosť rodín. Jednotliví členovia rodiny prakticky počas celého života stoja pri sebe a pomáhajú si. Rodina je tak najlepšia inštitúcia pre výchovu detí, pre znižovanie rizika chudoby či ako prevencia voči iným neželaným spoločenským javom.

V rámci kampane bude podujatie Deň rodiny v krajských mestách ako Nitra, Trnava, Žilina, Košice alebo Trenčín a tiež v desiatkach ďalších miest a obcí. Zároveň sa pripravuje konferencia o rodine v Pálffyho paláci, relácie v kresťanských médiách a ďalšie sprievodné aktivity. Priebežne môžete sledovať info na webe denrodiny.sk, na FB stránke Deňrodiny alebo na Facebook podujatí Deň rodiny 2018.

Post a comment

You must be logged in to post a comment.