No comments yet

OZNAMY NA TRETIU NEDEĽU PO NARODENÍ PÁNA, SVIATOK KRSTU KRISTA PÁNA, 13. januára 2019

Liturgia týždňa :

Štvrtok 17. 1. spomienka sv. Antona, opáta

Dnešným sviatkom Krstu Krista Pána končí Vianočné obdobie a začína „Cezročné obdobie pred Pôstnym obdobím“.

Dnes po svätej omši o 9.30 a 11.00 hod. vás srdečne pozývame na Farskú kávu v zasadačke pod kostolom.

Dnes po sv. omšiach si môžete zakúpiť lístky na rodinne divadelne predstavenie Margita, ktoré bude mať premiéru na hody 27.1. a reprízy 10.2. Príbeh mamy dona Bosca je voľným pokračovaním minuloročného divadla Bartolomej. Cena lístka je 1€ a predaj bude vo farskej kancelárii alebo pred kostolom.

V sobotu 19.1. bude duchovná obnova pre dospelých, najmä pre manželov. Začíname prednáškou o 9.00 v zasadačke pod kostolom. Počas obnovy je možnosť sv. spovede, osobnej adorácie a o 12.00 zakončíme obnovu sv. omšou.

Od 18. do 25. januára je týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Prosme spoločne za vzájomné pochopenie, zjednotenie a spoluprácu všetkých, čo veria v Krista.

Poradenské centrum pre rodiny FAMILY GARDEN Vás pozýva na svedectvo manželov Kardošových na tému: „Ako sme zvládli prekonať manželskú krízu?“  dňa 14.1.2019 o 19:00 hod. v sále pod kostolom farnosti Márie Pomocnice kresťanov na Miletičovej ulici.

Misionári Saletíni s tímom laikov pozývajú v dňoch 15. – 17. marca 2019 na duchovnú obnovu „rozVEDENÍ k BOHU II. – ZMIERENIE“ pre rozvedených, ktorí žijú sami. Obnova sa uskutoční v exercičnom dome v Chrenovci-Brusne. Na túto obnovu nie je možné prísť aj s deťmi. Prihlasovací formulár nájdete na stránke https://domsaletini.webnode.sk/aktualna-ponuka/

V pondelok 14.1.2019 od 19.00 do 20.00 hod. bude v kaplnke sv. Jozefa, Jakubovo nám. 4, sv. omša za vyriešenie otázky povolania, po ktorej nasleduje krátka moderovaná adorácia. Ide o pravidelnú sv. omšu každý druhý pondelok v mesiaci.

Post a comment

You must be logged in to post a comment.