No comments yet

Oznamy na Šiestu veľkonočnú nedeľu, 6. mája 2018

Liturgia týždňa :

Štvrtok 10. 5. prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána, sme povinní zúčastniť sa na sv. omši. Sv. omše budú o 6.30, 16.00 a 18.00 hod.

Príďte s materským centrom Margarétka osláviť jeho 1. výročie. Oslava sa bude konať v saleziánskej záhrade dnes popoludní od 16.00 hod. Zahrať a zaspievať príde Zahrajko. Vstupné je 3,- € / os.

Pondelok, utorok a streda sú prosebnými dňami. Ich obsahom sú prosby za úrodu.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédia.

V mesiaci máj, okrem pondelkov sa v kostole o 17.45 hod. budeme spoločne modliť májovú pobožnosť.

Milé mamy, dámy, ženy, slečny! Aj tento rok vás naša farnosť pozýva oddýchnuť si na Dámskej jazde, ktorá sa uskutoční pri príležitosti Dňa matiek na budúcu nedeľu 13. 5. Čaká vás naozaj skvelý program. Začiatok o 15.00 hod. sa bude niesť v chválovom duchu so spoločenstvom Jordán a potom o 16.00 hod. zavíta medzi vás vzácny hosť – speváčka Zuzana Smatanová. Viac informácii na plagáte.

V sobotu 12. 5. sa o 15.00 hod. uskutoční v bratislavskom UPeCe služba Ježiš uzdravuje. Sv. omšu celebruje o. biskup Jozef Haľko.

Dňa 14. mája 2018 sa budú v čase od 14.00 do 18.00 hod. konať prijímacie skúšky na ZUŠ Františka Oswalda na Daliborovom nám. 2 v Petržalke, na štúdium organu. Srdečne pozývame všetkých záujemcov o tento druh umenia.

Nadácia Slovakia Christiana Vás srdečne pozýva na konferenciu ,,Množte sa a naplňte zem”, organizovanú k 50-temu výročiu vydania encykliky Humanae Vitae. Konferencia sa uskutoční dňa 26. mája 2018. Viac informácii na plagáte.

Fórum kresťanských inštitúcií je už mnoho rokov hlavným organizátorom celoslovenskej kampane Deň rodiny. Kampaň sa koná pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny, ktorý sa slávi 15. mája. Mottom tohto ročníka Dňa rodiny je #StojímePriSebe. Cieľom kampane je poukázať na súdržnosť rodín. Jednotliví členovia rodiny prakticky počas celého života stoja pri sebe a pomáhajú si. Rodina je tak najlepšia inštitúcia pre výchovu detí, pre znižovanie rizika chudoby či ako prevencia voči iným neželaným spoločenským javom.

V rámci kampane bude podujatie Deň rodiny v krajských mestách ako Nitra, Trnava, Žilina, Košice alebo Trenčín a tiež v desiatkach ďalších miest a obcí. Zároveň sa pripravuje konferencia o rodine v Pálffyho paláci, relácie v kresťanských médiách a ďalšie sprievodné aktivity. Priebežne môžete sledovať info na webe denrodiny.sk, na FB stránke Deňrodiny alebo na Facebook podujatí Deň rodiny 2018.

Post a comment

You must be logged in to post a comment.