No comments yet

OZNAMY NA PRVÚ ADVENTNÚ NEDEĽU, 2. decembra 2018

Liturgia týždňa :

Pondelok   3. 12. spomienka sv. Františka Xaverského, kňaza
Štvrtok   6. 12. ľubovoľná spomienka sv. Mikuláša, biskupa
Piatok   7. 12. spomienka sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi
Sobota   8. 12. prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Je to prikázaný sviatok s povinnosťou zúčastniť sa na svätej omši. Sväté omše budú ako v nedeľu.

Dnes pri všetkých svätých omšiach je zbierka na charitu.

Srdečne pozývame členov skupiny Bdenie pre farnosť na pravidelné každoročné stretnutie, ktoré sa uskutoční dnes popoludní o 14.30 hod. v zasadačke pod kostolom. Na stretnutie pozývame aj všetkých, ktorí by sa chceli pridať a sú ochotní slúžiť farnosti modlitbou a bdením jednu hodinu v mesiaci vždy v prvý piatok. Kontakt a viac informácií je na nástenke.

Miestny úrad Bratislava-Ružinov organizuje „Vianočnú večeru pre osamelých seniorov“, 24. 12. o 13.30 hod. v Ružinovskom domove seniorov na Sklenárovej ulici 14. Záujemcovia nech sa do 7. 12. prihlásia na Miestnom úrade, Mierová 21.

Pozývame vás na vernisáž výtvarníčky Kláry Štefanovičovej v našom kostole s dielom ,,pôstne plátno”. Toto podujatie sa bude konať zajtra, v pondelok o 19:00 v priestoroch nášho kostola. Po vernisáži vás všetkých pozývame na malé občerstvenie.

Všetkých vás pozývame na oslavu 80. výročia od slávenia prvej  svätej omše v našom kostole a oficiálneho otvorenia saleziánskeho diela  na Trnávke. Uskutoční sa vigíliu Slávnosti Nepoškvrneného počatia Panny Márie v piatok 7.decembra 2018 o 18:00. Po sv. omši bude agapé. Mládežnícka sv. omša vtedy nebude. Slávnosti bude predchádzať trojdňová duchovná príprava od utorka 4. decembra pri sv. omšiach.

V sobotu je slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Je to prikázaný sviatok s povinnosťou zúčastniť sa na svätej omši. Sväté omše budú ako v nedeľu.

Duchovná obnova pre mladé rodiny bude v sobotu 8.12. od 15.00 v Materskom centre. Program bude prispôsobený pre rodičov s malými deťmi, tak aby sa obaja rodičia mohli zúčastniť. Je to zmena oproti kalendáru, ktorý je na plagátoch.

Duchovná obnova pre rodiny a ostatných dospelých bude tiež v sobotu od 15.00 hod. v zasadačke pod kostolom.

V nedeľu 9.12. o 15.30 bude v našom kostole mikulášsky program pre deti. Súčasťou programu bude divadielko. Lístky za symbolickú cenu si môžete kúpiť po detskej sv. omši o 9.30 v kancelárii farského úradu. Predávať sa budú až do 11.00. Je to tiež zmena oproti kalendáru, keďže sála ešte nie je k dispozícii.

Pozývam všetkých zapísaných záujemcov (aj náhradníkov) púte do Svätej zeme na stretnutie so zástupcom cestovnej kancelárie vo štvrtok 13. 12. o 19.30 hod. v zasadačke pod kostolom.

V stredu 5. decembra 2018 o 20.00 hod. sa bude v Katedrále sv. Martina konať ďalšie modlitbové stretnutie spôsobom lectio divna, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov „Vstaň, sestra, modlime sa“ (Tob 8, 4-8).

V sobotu 8. decembra 2018 o 17.30 hod. bude bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský sláviť sv. omšu v Kostole sv. Jána z Marthy v Bratislave (Trojička) so zasvätením Bratislavy Panne Márii.

Post a comment

You must be logged in to post a comment.