No comments yet

OZNAMY NA KVETNÚ NEDEĽU, 25. marca 2018

Po svätej omši v rámci charitatívnej zbierky Podeľme sa, si pred kostolom môžete kúpiť koláčiky, ktoré napiekli mamičky z našej farnosti. Výťažok sa tohto roku použije na zriadenie Centra pre tehotné ženy, matky s deťmi a rodiny v sociálnej núdzi.

V rámci zbierky na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom sa vyzbieralo 2010,- €. Všetkým, ktorí ste prispeli, ešte ráz ďakujem za vašu štedrosť.

Spoločná veľkonočná spoveď bude v pondelok až stredu, od 16.00 do 20.00 hod. Preto pondelok bude sv. omša aj večer o 18.00 hod.

Materská škola mamy Margity vás pozýva zapojiť sa do celoslovenskej kampane Deň počatého dieťaťa. Svätá omša pri ktorej budeme ďakovať  Bohu za náš život bude v utorok 27. 3. o 10.30 hod. Po omši budú deti rozdávať biele stužky.

Na Zelený štvrtok ráno sv. omša nebude!  V Katedrále sv. Martina o 9.30 hod. bude predsedať omši svätenia olejov Mons. Stanislav Zvolenský. Večerné sv. omše na pamiatku Pánovej večere budú o 16.00 a 18.00 hod. Po nich bude možnosť adorácie do 21.00 hod.

Na Veľký piatok o 8.00 hod. budú v kostole Ranné chvály a po nich Krížová cesta. Obrady Veľkého piatku budú o 16.00 a 18.00 hod. Po nich bude možnosť poklony Oltárnej sviatosti pri „Božom hrobe“ po celú noc. Prosím ochotných farníkov, aby sa zapísali do tabuľky, ktorá je vzadu na stolíku. V tento deň máme zachovať prísny pôst a zdržovať sa mäsitého pokrmu.

Na Bielu sobotu o 8.00 hod. budú v kostole Ranné chvály a posvätné čítanie. Po nich bude možnosť poklony Oltárnej sviatosti pri „Božom hrobe“ po celý deň. Povzbudzujeme rodiny i jednotlivcov, aby sa počas dňa prišli pomodliť k Pánovmu hrobu. Obrady veľkonočnej vigílie začnú o 20.00 hod. Na obnovenie krstných sľubov si prineste sviečky. Vigília začína obradom svetla pred kostolom.

Občianske združenie Fórum života organizuje kampaň „25. marec – Deň počatého dieťaťa“, ktorá pripomína a šíri úctu k životu už od počatia. Vďaku za život môžeme vyjadriť aj verejne nosením bielej stužky na svojom odeve.

Starých a chorých, ktorí chcú prijať sv. zmierenia a Eucharistiu doma, nahláste čím skôr v sakristii.

Slávenia Veľkého týždňa v Katedrále sv. Martina v Bratislave, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský:

Zelený štvrtok

– missa chrismatis o 9.30 hod.

– večerná omša na pamiatku Pánovej večere o 17.00 hod.

Veľký piatok

– modlitba Krížovej cesty o 9.00 hod.

– obrady Veľkého piatku o 15.00 hod.

Biela sobota

– modlitba Posvätného čítania a Ranných chvál o 8.00 hod.

– Veľkonočná vigília o 19.30 hod.

Veľkonočná nedeľa

– svätá omša o 10.30 hod.

Post a comment

You must be logged in to post a comment.