No comments yet

OZNAMY NA DRUHÚ PÔSTNU NEDEĽU, 25. február 2018

Liturgia týždňa :

Piatok   2. 3. prvý piatok v mesiaci. Spovedáme od 17.00 hod.
Sobota   3. 3. prvá sobota v mesiaci. Fatimská pobožnosť bude po rannej svätej omši.

V rámci zbierky na Charitu, ktorá sa konala minulú nedeľu sa vyzbieralo 1.135,- €. Všetkým darcom ešte raz úprimne Pán Boh zaplať.

Dnes popoludní o 16.00 hod. vás pozývame do sály pod kostolom vypočuť si zaujímavé príbehy odvážnych rodín, ktoré sa rozhodli adoptovať si dieťa. Pripravená je tiež originálna rodinná hudobná kapela a charitatívna dražba krásneho obrazu. Tešia sa na vás Tváre Trnávky.

V pondelok večer o 18.00 hod. bude v kostole zádušná svätá omša za zomrelého Alfonza Lančariča s možnosťou účasti všetkých veriacich.

Pozývame deti od 8 do 14 rokov na jarný prímestský tábor počas jarných prázdnin od pondelka do stredy (5. až 7. 3.). Program začína o 8.00 hod. svätou omšou a končí o 16.00 hod. Viac informácii a prihlasovanie je na stránke www.trnavka.sk

Počas pôstu prebieha verejná zbierka Tehlička. Výťažok zbierky pôjde na podporu vyučovania detí v Keni. Na túto zbierku je vyhradená pokladnička pred farskou kanceláriou. Vzadu na stolíkoch sú materiály k zbierke a obálky s ponuku aktivít pre rodiny.

Vzadu na stole veriaci z farnosti Pavlovce nad Uhom vám ponúkajú vlastnoručne vyrobených pečených veľkonočných baránkov. Odporúčaným milodarom 10€ (prípadne aj inou sumou), podporíte rozvoj pútnického miesta vo Vysokej nad Uhom, ktoré je rodiskom Anky Kolesárovej, mučenice čistoty (v súčasnosti prebieha proces jej blahorečenia), kde prichádza množstvo mladých ľudí na púte.

Základná škola Matky Alexie v Bratislave pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v stredu 27. 2. 2018. Viac informácii na plagáte na nástenke.

Post a comment

You must be logged in to post a comment.