No comments yet

OZNAMY NA 8. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ, 3. marca 2019

Liturgia týždňa :

Streda 6. 3. Popolcová streda a zároveň začína obdobie Veľkého pôstu. Je to deň pokánia v celej Cirkvi. Pokánie uskutočníme prísnym pôstom a zdržovaním sa mäsitého pokrmu. Prísny pôst zaväzuje všetkých vo veku 18 až 60 rokov a zákon zdržiavania sa mäsitého pokrmu viaže tých, ktorí dovŕšili 14 rok života. Sväté omše budú o 6.30, 16.00 a 18.00 hod. Počas svätých omší bude obrad značenia popolom.

Pobožnosť krížovej cesty počas pôstu bude v piatok a nedeľu o 17.15 hod., okrem prvej a piatej pôstnej nedele, keď bude v Marianke. Prosíme záujemcov o animovanie krížovej cesty, aby sa zapísali vzadu na stolíku. Kto sa zúčastní krížovej cesty môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. Tak isto môže v pôste získať úplné odpustky, kto sa v piatok po prijímaní pomodlí modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu.

Prosím záujemcov o spoločnú cestu autobusom na krížovú cestu do Marianky, na budúcu nedeľu, nech sa čím skôr zapíšu v sakristii, aby som vedel, či treba objednať autobus.

Počas 40 dňového pôstneho obdobia bude nainštalované v presbytériu nášho kostola Pôstne plátno. Pozývame Vás na sprievodný program s názvom Pôstne stredy prepojený s touto inštaláciou. Každú stredu večer počas pôstneho obdoba po svätej omši o 18.45 hod. bude prednáška či workshop so zaujímavým hosťom v priestoroch nášho kostola. Viac na plagáte a na facebooku Saleziánskeho diela na Trnávke.

Prvý pôstny večer je na popolcovú stredu 6.3.2019 o 18.45 hod. Popri prezentácii od autorov, bude doprevádzaný hudobnou improvizáciou na organe v podaní Jána Tkáča. Večer začína sv. omšou o 18:00 s dávaním popolca.

Oznamujeme mamičkám s malými deťmi, že svätá omša v kostole pre nich bude výnimočne v stredu 6. 3. o 10.00 hod.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu.

Teologická fakulta Trnavskej  univerzity so sídlom v Bratislave, na Kostolnej ulici, otvára v akademickom roku 2019/2020 študijné programy: kresťanská filozofia, katolícka teológia a sociálna práca so zameraním na rodinu. Záujemcovia o denné alebo externé štúdium na bakalárskom a magisterskom stupni sa môžu prihlásiť do 31. marca 2019. Viac informácií nájdete na webstránke tftu.sk.

Základná škola s materskou školou svätej Uršule všetkých srdečne pozýva na Deň otvorených dverí dňa 13.marca 2019. Bližšie informácie sú na plagáte, ktorý je na výveske pri oznamoch.

Základná škola s materskou školou svätej Uršule srdečne pozýva budúcich prvákov na Zápis do 1.ročníka ZŠ, ktorý sa uskutoční v piatok 5.apríla a v sobotu 6.apríla 2019 v priestoroch školy. Bližšie informácie sú na plagáte, ktorý je na výveske pri oznamoch.

Post a comment

You must be logged in to post a comment.