No comments yet

OZNAMY NA 6. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ, 11. februára 2018

Liturgia týždňa :

Streda 14. 2. Popolcová streda a zároveň začína obdobie Veľkého pôstu. Je to deň pokánia v celej Cirkvi. Pokánie uskutočníme prísnym pôstom a zdržovaním sa mäsitého pokrmu. Prísny pôst zaväzuje všetkých vo veku 18 až 60 rokov a zákon zdržiavania sa mäsitého pokrmu viaže tých, ktorí dovŕšili 14 rok života. Sväté omše budú o 6.30, 16.00 a 18.00 hod. Počas svätých omší bude obrad značenia popolom.

Od 12. – 18. 02. 2017 prebieha na Slovensku Národný týždeň manželstva. Naša farnosť sa do tohto projektu zapojí 13. 2. 2018  o 18.00 hod. svätou omšou pre manželov, počas ktorej si obnovia manželské sľuby. Po omši bude agape vo fašiangovom štýle. Každý manželský pár, ktorý príde v kroji dostane darček. Po svätej omši bude aj požehnanie tehotných mamičiek.

Mestská časť Ružinov sa tiež zapája do Národného týždňa manželstva rôznymi podujatiami uvedenými na plagáte na nástenke.

Pobožnosť krížovej cesty počas pôstu bude v piatok a nedeľu o 17.15 hod., okrem prvej a piatej pôstnej nedele, keď bude v Marianke. Prosíme záujemcov o animovanie krížovej cesty, aby sa zapísali vzadu na stolíku. Kto sa zúčastní krížovej cesty môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. Tak isto môže v pôste získať úplné odpustky, kto sa v piatok po prijímaní pomodlí modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu.

Pozývame deti na jarný prímestský tábor, ktorý bude od 5. do 7. marca. Viac informácii a prihlasovací formulár je na našej stránke www.trnávka.sk.

Aj tento rok môžete podporiť saleziánske dielo na Trnávke poukázaním dvoch alebo troch percent z vašich daní. Bližšie informácie a tlačivo nájdete na stránke www.trnavka.sk.

V sobotu 17. 2. od 9.00 hod. bude v zasadačke pod kostolom duchovná obnova pre rodiny, ale aj pre všetkých dospelých.

Poradenské centrum pre rodiny FAMILY GARDEN Vás počas národného týždňa manželstva pozýva na prednášku PhDr. Mariána Kubeša, CSc.:  „Príznaky krízy v manželstve, ako im predísť a ako z nich vyjsť?“  dňa 12.2.2018 o 19:00 hod. v sále pod kostolom farnosti Márie Pomocnice kresťanov na Miletičovej ulici.

Bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský bude na Popolcovú stredu o 17.00 hod. sláviť sv. omšu v Katedrále sv. Martina.

V Pôstnom období budú naši otcovia biskupi každý piatok o 20.00 hod. v Katedrále sv. Martina viesť pobožnosť modlitby Krížovej cesty.

Srdečne pozývame všetkých veriacich Bratislavskej arcidiecézy zúčastniť sa v sobotu 17. februára 2018 o 10.00 hod. svätej omše na poďakovanie pri príležitosti 10. výročia vzniku našej arcidiecézy, ktorú bude v Katedrále sv. Martina sláviť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Táto ďakovná svätá omša je jedinečnou príležitosťou poďakovať Pánu Bohu za dar Cirkvi, ktorej Pán Ježiš zanechal všetky prostriedky potrebné k spáse.

Strata dôležitých kresťanských hodnôt, rozšírenie okultných praktík a mágie či poverčivosť ľudí. To všetko v nás vzbudzuje zvedavosť – a ak ste zvedaví aj vy, pozývame na stretnutie s exorcistom Giannim Sinim, talianskym kňazom, autorom knihy “Diabol kúzla zbavený” z dielne nášho Vydavateľstva Don Bosco. Možnosť stretnúť sa s ním bude v stredu, 21.2. u saleziánov na Mamateyovej na večernej svätej omši o 19.00, následne po omši bude mať prednášku a prezentáciu knihy, cca o 20.00. hod.

Chrámový spevácky zbor Chorus Seraphicus vyhlasuje akciu Žatva je veľká, ale robotníkov je málo. Modlitbou srdca, spojenou s krásou a harmóniou, sa priamo zúčastňujeme na Božom živote. Príďte sa presvedčiť! Ak nevieš spievať, nevadí: máme kvalitnú spevácku školu, kde naučíme spievať každého, kto chce. Ak už spievaš, zamysli sa nad zmenou levelu. Netreba si nič pripraviť, stačí jednoducho prísť. Kedy? V pondelok 12., alebo v stredu 14. februára t. r. o 18.00 hod. Kde? Do budovy Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Bratislave, Kostolná č. 1. Príjmame všetky hlasové skupiny: ženské i mužské. Príď a objavíš v sebe krásu, o akej sa ti ani nesnívalo.

Post a comment

You must be logged in to post a comment.