No comments yet

OZNAMY NA 4. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ, HODOVÁ SLÁVNOSŤ SV. JÁNA BOSCA, 28. januára 2018

Liturgia týždňa :

Streda 31. 1. slávnosť sv. Jána Bosca, kňaza, otca a učiteľa mládeže
Piatok   2. 2. sviatok Obetovania Pána. Obrad požehnania sviec bude na začiatku svätých omší. Zároveň je prvý piatok v mesiaci. Spovedáme od 17.00 hod.
Sobota   3. 2. ľub. spomienka sv. Blažeja, biskupa a mučeníka. Požehnanie hrdla bude na konci svätých omší. Zároveň je prvá sobota v mesiaci. Fatimská pobožnosť bude po rannej svätej omši.

Dávam do vašej pozornosti nové číslo „Don Bosco dnes“ i nové diely edície „Viera so vrecka“.

Bdenie za farnosť oznamuje svojim členom, že si môžu v sakristii vziať úmysly modlitby na rok 2018.

Združenie exallievov vás pozýva na stretnutie exallievov seniorov a oratoriánov  pri príležitosti sviatku Dona Bosca, ktoré bude v stredu 31. 1. u nás v kostole. Program začne o 10.00 hod. modlitbou svätého ruženca a o 10.30 hod. bude svätá omša.

Keďže v piatok sú prázdniny, nebude mládežnícka svätá omša o 19.00 hod.

Pripomínam, že ešte sú lístky na predstavenie divadla Bartolomej 11. 2. o 19.00 hod. Kto by si chcel kúpiť lístky v hodnote 1 euro, môže prísť po sv. omšiach do kancelárie. Viac informácií na plagáte.

V piatok 2. februára 2018, na sviatok Obetovania Pána, ktorý je zároveň aj dňom zasväteného života, bude bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský sláviť o 17.00 hod. svätú omšu v Katedrále sv. Martina.

Post a comment

You must be logged in to post a comment.