No comments yet

OZNAMY NA 4. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ, 3. februára 2019

Liturgia týždňa :

Utorok   5. 2. spomienka sv. Agáty, panny a mučenice.
Streda   6. 2. spomienka sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov

Členovia skupiny Bdenie za farnosť si môžu po sv. omši vyzdvihnúť v sakristii podklady na rok 2019. Kto by sa chcel pridať ku tejto službe modlitbou a bdením 1 hodinu,  vždy v 1. piatok v mesiaci, v čase podľa vlastného výberu medzi 18.00 a 6.00 hod., môže sa ozvať na mata.maslenka@gmail.com.

Oznamujeme mamičkám s malými deťmi, že vo štvrtok 7. 2. o 10.00 hod. bude pre nich v kostole svätá omša.

Žiadame snúbencov, ktorí plánujú uzavrieť sviatosť manželstva v tomto roku, aby sa čím skôr prihlásili na fare z dôvodu naplánovania termínu predĺženej prípravy na prijatie sviatosti.

Na stránke trnavka.sk v sekcii tábory je možné prihlásiť deti na prímestský tábor počas jarných prázdnin. Tiež sú tam aj informácie o termínoch letných táborov.

Počas Národného týždňa manželstva 11. – 17. 02. sa naša farnosť tento rok zapojí do dvoch úžasných večerov pre manželov:

Prvý bude 12. 02. o 18:30 v sále pod kostolom prednáškou “ 7 pilierov dobrého manželstva“, ktorá bude naprieč celému Slovensku a jednou zo zastávok bude Trnávka. Podrobné informácie nájdete na www.trnávka.sk ako aj možnosť sa prihlásiť.

Druhý, Valentínsky večer 14. 02. o 18:00 bude v kostole svätá omša s obnovou manželských sľubov a po nej agape. Témou tohto roka je heslo: „HRÁME SPOLU” a preto vás na tento večer pozývame v znamení rovnako ladeného oblečenia pre vás a vášho partnera.

Na budúcu nedeľu o 10.00 hod. vás srdečne pozývame na hodovú svätú omšu v zariadení sociálnych služieb GERIUM na Svidníckej ul. č.3.

Nakoľko hlavne počas týždňa sú situácie, že pri svätej omši nie je žiadny miništrant, pozývame zapojiť sa dospelých mužov do tejto služby. Záujemcovia nech prídu pred svätou omšou do sakristie.

Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P.G. Frasatiho, Vazovova 12, vás pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať 6. februára, od 8.00 do 14.00 hod.

Chrámový spevácky zbor Chorus Seraphicus, ktorý spieva na väčšiu česť a slávu Božiu, spolu s Jeho anjelmi už 28 rokov, ťa pozýva, aby si sa k nemu pripojil. Ak nevieš spievať, nevadí, máme vlastnú kvalitnú spevácku školu, kde naučíme spievať každého – i úplné nemehlá. Ak už spievaš, zamysli sa nad zmenou levelu. Prijmeme všetky hlasové skupiny. Stačí prísť v pondelok 11., alebo v stredu 13. februára t. r. o 18.00 hod. do budovy Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Bratislave, Kostolná č. 1 a na vrátnici sa opýtať na nábor do zboru Chorus Seraphicus. Viac informácií, ako i kontakt je na výveske.

Post a comment

You must be logged in to post a comment.