No comments yet

OZNAMY NA 31. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ, 4. novembra 2018

Liturgia týždňa :

Piatok   9. 11. sviatok výročia posviacky Lateránskej baziliky
Sobota 10. 11. spomienka sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi

Pripomínam, že ešte do 8. 11. môžeme získať úplné odpustky v prospech zomrelých.

Bratislavská arcidiecézna charita vás srdečne pozýva na Deň otvorených dverí pri príležitosti 20. výročia DSS a RS Samária. Uskutoční sa dňa 7.11.2018 v čase od 9.00 do 15.00 hod. na Krasinského 6, Bratislava.

V stredu 7. novembra 2018 sa o 20.00 hod. v Katedrále sv. Martina uskutoční modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Téma rozjímania má názov Pane, ty si mi povedal: „Kúp si to pole“ (Jer 32, 17-25).

Na budúcu nedeľu 11. novembra 2018 sa bude pri všetkých sv. omšiach konať tradičná dobročinná Svätomartinská zbierka. Jej účelom je v tomto roku poskytnutie podpory na výstavbu spoločenskej miestnosti pre 240 ľudí v pastoračnom centre bl. Anny Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom, ktoré je zamerané na preventívnu, formačnú a uzdravujúcu službu pre mladých ľudí.

Bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský v spolupráci s pánom Radoslavom Števčíkom, starostom MČ Bratislava – Staré Mesto, pozývajú na program slávnosti sv. Martina, patróna Bratislavskej arcidiecézy a mesta Bratislavy. Duchovný program slávenia Svätomartinského trojdnia v dňoch 9.-11. novembra 2018 má názov „Život sv. Martina môže každému človeku pomôcť rozpoznať vo svojom srdci pozývajúci Boží hlas.“ Témy jednotlivých príhovorov a mená kazateľov nájdete na plagáte.

Žiadame snúbencov, ktorí plánujú uzavrieť sviatosť manželstva v roku 2019, aby sa čím skôr prihlásili na fare z dôvodu naplánovania termínu predĺženej prípravy na prijatie sviatosti.

Nakoľko hlavne počas týždňa sú situácie, že pri svätej omši nie je žiadny miništrant, pozývame zapojiť sa dospelých mužov do tejto služby. Záujemcovia nech prídu pred svätou omšou do sakristie.

Kňazský seminár sv. Cyrila a Metoda v Bratislave pozýva všetkých miništrantov na Deň otvorených dverí, ktorí sa uskutoční 1. – 2.12.2018 v Kňazskom seminári. Cena je 5€. Prihlásiť sa môžeš na webovej adrese: www.minfa.sk. Príď spoznať seminár zvnútra, preži deň a noc v Seminári s bohoslovcami. Nuda ťa určite nečaká!

Post a comment

You must be logged in to post a comment.