No comments yet

OZNAMY NA 30. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ, 21. októbra 2018

Liturgia týždňa :

Pondelok 29.10. spomienka bl. Michala Ruu, kňaza
Štvrtok   1. 11. Slávnosť Všetkých svätých. Je to prikázaný sviatok s povinnosťou zúčastniť sa na svätej omši. Sväté omše budú o 6.45, 8.00, 9.30, 11.00 a 18.00 hod.

Pobožnosť za duše v očistci bude v Martinskom cintoríne pri hlavnom kríži o 16.00 hod.

Piatok   2. 11. Spomienka na všetkých verných zosnulých. Sväté omše budú o 6.30, 18.00 a mládežnícka o 19.00 hod. Zároveň je aj prvý piatok v mesiaci. Spovedáme od 17.00 hod.
Sobota   3. 11. prvá sobota v mesiaci. Fatimská pobožnosť bude po rannej svätej omši.

Naša farnosť sa opäť zapojí do kampane Sviečka za nenarodené deti, ktorú organizuje pro-life organizácia Fórum života s podporou a požehnaním biskupov Slovenska. Hlavnou myšlienkou tejto kampane je spojiť spomienku na našich drahých zosnulých s pripomenutím si osudov detí, ktoré sa nemohli narodiť, lebo zomreli pri spontánnom alebo umelom potrate. Túto spomienku môžeme vyjadriť symbolicky večer 2. novembra na Pamiatku zosnulých zapálením sviečky a modlitbou s prosbou o Božie milosrdenstvo pre nenarodené deti a všetkých ľudí zranených potratom. V našich kostoloch si až do 2. novembra môžete zakúpiť originálnu sviečku s logom kampane a tým podporiť aktivity zamerané na ochranu života od počatia, podporu ľudskej dôstojnosti a rodiny.  Viac informácií o kampani nájdete na stránke www.sviecka.forumzivota.sk

V dňoch 1. až 8. 11. môžeme získať úplné odpustky v prospech zomrelých.

  1. Od poludnia 1. 11. a celý deň 2. 11. modlitbou v kostole (Otče náš a Verím v Boha)
  2. Od 1. 11. do 8. 11., keď sa pomodlíme na cintoríne za duše v očistci.

Okrem toho treba splniť podmienky: sv. spoveď (stačí jedna na všetky dni), sv. prijímanie (najlepšie v ten istý deň), modlitba na úmysel Sv. Otca (Otče náš, Zdravas a Sláva) a vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj k všednému.

Spoločenstvo Ladislava Hanusa pozýva deti a rodiny na prvý ročník  Sprievodu všetkých svätých mestom. Sprievod sa uskutoční v stredu 31. októbra v predvečer sviatku Všetkých svätých.  Viac informácií nájdete na stránke www.slh.sk a na sociálnych sieťach.

Žiadame snúbencov, ktorí plánujú uzavrieť sviatosť manželstva v roku 2019, aby sa čím skôr prihlásili na fare z dôvodu naplánovania termínu predĺženej prípravy na prijatie sviatosti.

Nakoľko hlavne počas týždňa sú situácie, že pri svätej omši nie je žiadny miništrant, pozývame zapojiť sa dospelých mužov do tejto služby. Záujemcovia nech prídu pred svätou omšou do sakristie.

Vo štvrtok 1. novembra o 16:00 hod. bude Dušičková pobožnosť pri saleziánskej hrobke na Cintoríne Vrakuňa.

Kňazský seminár sv. Cyrila a Metoda v Bratislave pozýva všetkých miništrantov na Deň otvorených dverí, ktorí sa uskutoční 1. – 2.12.2018 v Kňazskom seminári. Cena je 5€. Prihlásiť sa môžeš na webovej adrese: www.minfa.sk. Príď spoznať seminár zvnútra, preži deň a noc v Seminári s bohoslovcami. Nuda ťa určite nečaká!

Post a comment

You must be logged in to post a comment.