No comments yet

OZNAMY NA 3. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ, HODOVÁ SLÁVNOSŤ SV. JÁNA BOSCA, 27. januára 2019

Liturgia týždňa :

Pondelok 28. 1. spomienka sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi
Štvrtok 31. 1. Slávnosť sv. Jána Bosca, kňaza, otca a učiteľa mládeže
Piatok   1. 2. prvý piatok v mesiaci. Spovedáme od 17.00 hod. Keďže sú polročné prázdniny, mládežnícka sv. omša o 19.00 hod. nebude
Sobota   2. 2. sviatok Obetovania Pána. Obrad požehnania sviec bude na začiatku svätých omší. Zároveň je prvá sobota v mesiaci. Fatimská pobožnosť bude po rannej svätej omši.

Členovia skupiny Bdenie za farnosť si môžu po sv. omši vyzdvihnúť v sakristii podklady na rok 2019. Kto by sa chcel pridať ku tejto službe modlitbou a bdením 1 hodinu,  vždy v 1. piatok v mesiaci, v čase podľa vlastného výberu medzi 18.00 a 6.00 hod., môže sa ozvať na mata.maslenka@gmail.com.

Uvoľnili sa miesta na našu farskú púť do Svätej zeme (2. až 8. 4.). Ak by mal niekto záujem zúčastniť sa, nech sa čím skôr prihlási v sakristii.

 

Žiadame snúbencov, ktorí plánujú uzavrieť sviatosť manželstva v tomto roku, aby sa čím skôr prihlásili na fare z dôvodu naplánovania termínu predĺženej prípravy na prijatie sviatosti.

Na stránke trnavka.sk v sekcii tábory je možné prihlásiť deti na prímestský tábor počas jarných prázdnin. Tiež sú tam aj informácie o termínoch letných táborov.

Prosil by som ochotných mužov o pomoc pri odzdobení a vynesení stromčekov v sobotu 2. 2. o 9.00 hod.

Na kurz „Manželské večery“, je voľných ešte posledných päť miest. Záujemcovia nech sa prihlásia ešte dnes. Začína 4. 2. o 18.30 hod. Viac informácii a prihlasovanie je na plagáte.

Združenie exallievov vás pozýva na stretnutie exallievov seniorov a oratoriánov  pri príležitosti sviatku Dona Bosca, ktoré bude vo štvrtok 31. 1. u nás v kostole. Program začne o 10.00 hod. modlitbou svätého ruženca a o 10.30 hod. bude svätá omša.

Počas Národného týždňa manželstva 11. – 17. 02. sa naša farnosť tento rok zapojí do dvoch úžasných večerov pre manželov:

Prvý bude 12. 02. o 18:30 v sále pod kostolom prednáškou “ 7 pilierov dobrého manželstva“, ktorá bude naprieč celému Slovensku a jednou zo zastávok bude Trnávka. Podrobné informácie nájdete na www.trnávka.sk ako aj možnosť sa prihlásiť.

Druhý, Valentínsky večer 14. 02. O 18:00 bude v kostole svätá omša s obnovou manželských sľubov a po nej agape. Témou tohto roka je heslo: „HRÁME SPOLU” a preto vás na tento večer pozývame v znamení rovnako ladeného oblečenia pre vás a vášho partnera.

Nakoľko hlavne počas týždňa sú situácie, že pri svätej omši nie je žiadny miništrant, pozývame zapojiť sa dospelých mužov do tejto služby. Záujemcovia nech prídu pred svätou omšou do sakristie.

Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P.G. Frasatiho, Vazovova 12, vás pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať 6. februára, od 8.00 do 14.00 hod.

Post a comment

You must be logged in to post a comment.