No comments yet

OZNAMY NA 27. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ, 7. októbra 2018

V stredu 10. 10. od 7.00 do 17.45 hod. bude v kostole výročná farská poklona Oltárnej sviatosti.

Počas mesiaca októbra, vás všetkých pozývame na spoločnú modlitbu sv. ruženca, ktorý sa modlíme denne okrem pondelka, v kostole, po večernej sv. omši. Jednotlivé dni modlitby ruženca budú animovať rôzne skupiny. Prosím záujemcov o animovanie ruženca, aby sa zapísali na papier pri časopisoch. Pri spoločnej modlitbe ruženca môžeme získať úplné odpustky. Adorácia vo štvrtok večer po svätej omši nebude.

Svätý otec vyzýva veriacich, aby počas mesiaca október pri modlitbe ruženca osobitne vyprosovali na príhovor Panny Márie a archanjela Michala ochranu pred nástrahami diabla, ktorý sa usiluje rozdeliť kresťanské spoločenstvo. Preto žiada, aby sme ku každodennej modlitbe ruženca pridávali modlitbu Pod Tvoju ochranu a modlitbu Svätý Michael, archanjel, bráň nás v boji.

Vzadu na stolíku si môžete vziať za dobrovoľný príspevok jesenné číslo Farských listov. Nájdeme v ňom poobhliadnutie za letnými akciami, jesenný program pastoračných a mládežníckych akcií.

Žiadame snúbencov, ktorí plánujú uzavrieť sviatosť manželstva v roku 2019, aby sa čím skôr prihlásili na fare z dôvodu naplánovania termínu predĺženej prípravy na prijatie sviatosti.

Nakoľko hlavne počas týždňa sú situácie, že pri svätej omši nie je žiadny miništrant, pozývame zapojiť sa dospelých mužov do tejto služby. Záujemcovia nech prídu pred svätou omšou do sakristie.

Milí veriaci chcel by som vás informovať, že rozhodnutím otca arcibiskupa boli ustanovení za mimoriadnych vysluhovateľov svätého prijímania naši farníci: Vladimír Kokolus, Vladimír Tichý, Martin Jánoš, Patrik Štefanička, Peter Jaco, Adrián Kostúr a Michal Žák. Radovan Pavlík prijal rád akolytátu, ktorý mu umožňuje rozdávať sv. prijímanie a purifikovať (čistiť kalich po sv. prijímaní).

  1. októbra o deviatej hodine miestneho času sa deti z viac ako 70 krajín zapoja do iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec, v ktorej budú prosiť za jednotu a pokoj vo svete. Zjednotia sa tak deti, ktoré poznajú vojnu len zo záberov v televízii, spolu s tými, pre ktoré je ozbrojený konflikt každodennou realitou. Pripojte sa k nám doma, v školách, na hodinách náboženstva, v školských kluboch, v miestnych kaplnkách a kostoloch. Alebo sa k nám pridajte na sociálnej sieti.

Oznam pre všetkých, ktorí chcú spievať v zbore Chorus Seraphicus. Chrámový spevácky zbor Chorus Seraphicus, ktorý spieva na väčšiu česť a slávu Božiu už 28 rokov, pozýva všetkých záujemcov ktorí sa k nám chcú pripojiť na nábor, ktorý prebehne 8. 10. a 10. 10 t. r. o 18.00 hod. v budove teologickej fakulty Trnavskej univerzity na adrese Kostolná č. 1. Kto nevie spievať bude prekvapený vysokou kvalitou našej speváckej školy, v rámci ktorej si urobí z vlastného tela kvalitný hudobný nástroj. Tiež je známe, že naučíme spievať aj úplných tzv. „antitalentov“ – robíme to už 28 rokov. Príjmeme všetky hlasové skupiny: ženské i mužské. Na nábor si netreba nič pripraviť, stačí jednoducho prísť.

Naša farnosť sa opäť zapojí do kampane Sviečka za nenarodené deti, ktorú organizuje pro-life organizácia Fórum života s podporou a požehnaním biskupov Slovenska. Hlavnou myšlienkou tejto kampane je spojiť spomienku na našich drahých zosnulých s pripomenutím si osudov detí, ktoré sa nemohli narodiť, lebo zomreli pri spontánnom alebo umelom potrate. Túto spomienku môžeme vyjadriť symbolicky večer 2. novembra na Pamiatku zosnulých zapálením sviečky a modlitbou s prosbou o Božie milosrdenstvo pre nenarodené deti a všetkých ľudí zranených potratom. V našich kostoloch si až do 2. novembra môžete zakúpiť originálnu sviečku s logom kampane a tým podporiť aktivity zamerané na ochranu života od počatia, podporu ľudskej dôstojnosti a rodiny.  Viac informácií o kampani nájdete na stránke www.sviecka.forumzivota.sk

Post a comment

You must be logged in to post a comment.