No comments yet

OZNAMY NA 26. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ, 30. septembra 2018

Liturgia týždňa :

Pondelok   1. 10. spomienka sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi
Utorok   2. 10. spomienka Svätých anjelov strážcov
Štvrtok   4. 10. spomienka sv. Františka Assiského
Piatok   5. 10. prvý piatok v mesiaci. Spovedáme od 17.00 hod.
Sobota   6. 10. prvá sobota v mesiaci. Fatimská pobožnosť bude po rannej svätej omši.

Pozývame všetkých mladých a mladých duchom na oratkovskú diskotéku – rozlúčku so starou sálou v štýle katarínskej zábavy, ktorá kôli rekonštrukcii sály nebude môcť byť v tradičnom termíne. Lístky sa dajú kúpiť po sv. omšiach o 9:30 a 11:00 alebo rezervovať. Informácie sú na plagáte.

Počas mesiaca októbra, vás všetkých pozývame na spoločnú modlitbu sv. ruženca, ktorý sa modlíme denne okrem pondelka, v kostole, po večernej sv. omši. Jednotlivé dni modlitby ruženca budú animovať rôzne skupiny. Prosím záujemcov o animovanie ruženca, aby sa zapísali na papier pri časopisoch. Pri spoločnej modlitbe ruženca môžeme získať úplné odpustky. Adorácia vo štvrtok večer po svätej omši nebude.

Oznamujeme mamičkám s malými deťmi, že vo štvrtok 4. 10. o 10.00 hod. bude pre nich v kostole svätá omša.

Pozývame Vás na stretnutie Ružencového bratstva v sobotu 6.10. o 14.30 hod. v zasadačke pod kostolom.

Oznamujeme rodičom, ktorí by chceli zapojiť svoje deti do prípravy na prvé sv. prijímanie v roku 2019, že prihlášky si môžete vziať vzadu na stolíku. Vyplnené ich treba odovzdať na farskom úrade dnes.

Na budúcu nedeľu, vincentská rodina organizuje zbierku Boj proti hladu. Zapojiť sa môžete kúpou medovníkového srdiečka pred kostolom.

Vzadu na stolíku si môžete vziať za dobrovoľný príspevok jesenné číslo Farských listov. Nájdeme v ňom poobhliadnutie za letnými akciami, jesenný program pastoračných a mládežníckych akcií.

Oznamujeme farníkom, že organizujeme v dňoch 2. až 9. apríla 2019 púť do Svätej zeme. Prihlásiť sa, aj so zálohou 100,- € môžete vo farskej kancelárii po svätých omšiach, alebo počas úradných hodín.

Oznamujeme dospelým, ktorí by sa chceli pripraviť na prijatie krstu, prvého sv. prijímania, alebo birmovky, aby sa prihlásili v sakristii.

Žiadame snúbencov, ktorí plánujú uzavrieť sviatosť manželstva v roku 2019, aby sa čím skôr prihlásili na fare z dôvodu naplánovania termínu predĺženej prípravy na prijatie sviatosti.

Pozývame veriacich na modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina s názvom „Pane, začni žehnať svojho sluhu“ (2Sam 7, 18-29), ktoré bude v stredu 3. októbra o 20.00 hod. v Katedrále sv. Martina.

Ponúkame vám možnosť zúčastniť sa kurzu Rešpektovať a byť rešpektovaný, zameraného na výchovu detí. Kurz je vhodný najmä pre rodičov. Je potrebné dopredu sa na kurz prihlásiť. Podrobnosti o kurze nájdete na nástenke pred kostolom aj na našej webovej stránke.

Do pozornosti dávame kalendár akcií, ktoré ponúkame v našej farnosti. Sú na ňom podujatia pre rôzne kategórie. Nájdete na ňom termíny pravidelných duchovných obnov pre dospelých, najmä manželov, alebo podujatia pre mladé rodiny, ktorých potreby sú špecifickejšie, aj akcie pre všetkých. Kalendár nájdete na našej webovej stránke aj na vchode do kostola.

Átrium na Trnávke ponuka možnosť prihlásiť svoje deti na Katechézy Dobrého pastiera. Ide o kresťanský koncept vzdelávania, ktorého cieľom je prehĺbiť u detí vzťah s Bohom. Skupinky sú určené pre deti vo veku 3 – 6 rokov. Viac info na plagáte.

Nakoľko hlavne počas týždňa sú situácie, že pri svätej omši nie je žiadny miništrant, pozývame zapojiť sa dospelých mužov do tejto služby. Záujemcovia nech prídu pred svätou omšou do sakristie.

Saleziáni na Miletičovej srdečne pozývajú v nedeľu 30.9. 2018 o 9.30 hod. na slávnostnú sv.omšu, počas ktorej bude v kostole Panny Márie Pomocnice kresťanov z príležitosti výročia blahorečenia dona Titusa slávnostné posvätenie nových obrazov dona Bosca a dona Titusa Zemana, taktiež posvätíme relikviáre. V hale pod kostolom bude po sv.omši otvorená zaujímavá výstava obrazov dona Bosca a dona Titusa od autora obrazov Cyrila Uhnáka. (Sú to návrhy, skice, náčrty i obrazy, ktoré boli vytvorené počas procesu tvorby.) Výstava potrvá do 5.októbra. Môžete ju navštíviť po večerných sv.omšiach.

  1. októbra o deviatej hodine miestneho času sa deti z viac ako 70 krajín zapoja do iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec, v ktorej budú prosiť za jednotu a pokoj vo svete. Zjednotia sa tak deti, ktoré poznajú vojnu len zo záberov v televízii, spolu s tými, pre ktoré je ozbrojený konflikt každodennou realitou. Pripojte sa k nám doma, v školách, na hodinách náboženstva, v školských kluboch, v miestnych kaplnkách a kostoloch. Alebo sa k nám pridajte na sociálnej sieti.

Milí veriaci chcel by som vás informovať, že rozhodnutím otca arcibiskupa boli ustanovení za mimoriadnych vysluhovateľov svätého prijímania naši farníci: Vladimír Kokolus, Vladimír Tichý, Martin Jánoš, Patrik Štefanička, Peter Jaco, Adrián Kostúr a Michal Žák. Radovan Pavlík prijal rád akolytátu, ktorý mu umožňuje rozdávať sv. prijímanie a purifikovať (čistiť kalich po sv. prijímaní).

Post a comment

You must be logged in to post a comment.