No comments yet

OZNAMY NA 25. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ, 23. septembra 2018

Liturgia týždňa :

Štvrtok 27. 9. spomienka sv. Vincenta de Paul, kňaza
Sobota 29. 9. sviatok sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov

Ďakujem všetkým, ktorí sa zapojili do prípravy a organizovania včerajšej akcie slávnostného otvorenia nášho saleziánskeho diela tu na Trnávke.

Ponúkame vám možnosť zúčastniť sa kurzu Rešpektovať a byť rešpektovaný, zameraného na výchovu detí. Kurz je vhodný najmä pre rodičov. Je potrebné dopredu sa na kurz prihlásiť. Podrobnosti o kurze nájdete na nástenke pred kostolom aj na našej webovej stránke.

Do pozornosti dávame kalendár akcií, ktoré ponúkame v našej farnosti. Sú na ňom podujatia pre rôzne kategórie. Nájdete na ňom termíny pravidelných duchovných obnov pre dospelých, najmä manželov, alebo podujatia pre mladé rodiny, ktorých potreby sú špecifickejšie, aj akcie pre všetkých. Kalendár nájdete na našej webovej stránke aj na vchode do kostola.

Poradenské centrum pre rodiny FAMILY GARDEN Vás pozýva na svedectvo manželov Jakubcových na tému: „Dá sa vo vzťahu odpustiť? Ale ako na to?“  dňa 24.9.2018 o 19:00 hod. v sále pod kostolom farnosti Márie Pomocnice kresťanov na Miletičovej ulici.

Oznamujeme rodičom, ktorí by chceli zapojiť svoje deti do prípravy na prvé sv. prijímanie v roku 2019, že prihlášky si môžete vziať vzadu na stolíku. Vyplnené ich treba odovzdať na farskom úrade do konca septembra.

Oznamujeme farníkom, že organizujeme v dňoch 2. až 9. apríla 2019 púť do Svätej zeme. Prihlásiť sa, aj so zálohou 100,- € môžete vo farskej kancelárii po svätých omšiach, alebo počas úradných hodín.

Oznamujeme dospelým, ktorí by sa chceli pripraviť na prijatie krstu, prvého sv. prijímania, alebo birmovky, aby sa prihlásili v sakristii.

Saleziánske stredisko na Mamateyovej vás pozýva na DETSKÝ DOBRO BAZÁR, na ktorom nájdete množstvo detských vecí za symbolický príspevok. Celý výťažok z predaja pôjde na podporu Orientačných dní (aktivít saleziánov a Domky pre základné školy). DETSKÝ DOBRO BAZÁR sa uskutoční v sobotu 29.septembra od 9:00-16:00 v saleziánskom stredisku na Mamateyke.

Átrium na Trnávke ponuka možnosť prihlásiť svoje deti na Katechézy Dobrého pastiera. Ide o kresťanský koncept vzdelávania, ktorého cieľom je prehĺbiť u detí vzťah s Bohom. Skupinky sú určené pre deti vo veku 3 – 6 rokov. Viac info na plagáte.

Žiadame snúbencov, ktorí plánujú uzavrieť sviatosť manželstva koncom roka 2018 a  v roku 2019, aby sa čím skôr prihlásili na fare z dôvodu naplánovania termínu predĺženej prípravy na prijatie sviatosti.

Nakoľko hlavne počas týždňa sú situácie, že pri svätej omši nie je žiadny miništrant, pozývame zapojiť sa dospelých mužov do tejto služby. Záujemcovia nech prídu pred svätou omšou do sakristie.

Post a comment

You must be logged in to post a comment.