No comments yet

OZNAMY NA 24. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ, 16. septembra 2018

Liturgia týždňa :

Štvrtok 20. 9. spomienka sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza a Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov
Piatok 21. 9. sviatok sv. Matúša, apoštola a evanjelistu

Farnosť, Oratko, SDM DOMIN0 a Rodinné centrum, chce svoj život a aktivity otvoriť v sobotu 22. septembra 15.00 hod. Pozývame Vás na toto otvorenie, kde vás čaká, súťaž vo varení guláša, kofola, pivo, stanovištia pre deti a dospelých, futbal a všeličo iné.

Klub Združenia kresťanských seniorov oznamuje, že v utorok 18. 9. o 14.00 hod. sa uskutoční stretnutie v zasadačke pod kostolom.

Oznamujeme farníkom, že organizujeme v dňoch 2. až 9. apríla 2019 púť do Svätej zeme. Prihlásiť sa, aj so zálohou 100,- € môžete vo farskej kancelárii po svätých omšiach, alebo počas úradných hodín.

Oznamujeme dospelým, ktorí by sa chceli pripraviť na prijatie krstu, prvého sv. prijímania, alebo birmovky, aby sa prihlásili v sakristii.

Átrium na Trnávke ponuka možnosť prihlásiť svoje deti na Katechézy Dobrého pastiera. Ide o kresťanský koncept vzdelávania, ktorého cieľom je prehĺbiť u detí vzťah s Bohom. Skupinky sú určené pre deti vo veku 3 – 6 rokov. Viac info na plagáte.

Príďte na prvú Mama omšu v tomto školskom roku, ktorá bude vo štvrtok 20. 9. o 10:00 hod. (Pozor! Zmena času oproti minulému roku!) Následne budú bývať mama omše každý druhý štvrtok. Ich rozpis nájdete aj na mcmargaretka.sk

Oznamujeme rodičom, ktorí by chceli zapojiť svoje deti do prípravy na prvé sv. prijímanie v roku 2019, že prihlášky si môžete vziať vzadu na stolíku. Vyplnené ich treba odovzdať na farskom úrade do konca septembra.

Žiadame snúbencov, ktorí plánujú uzavrieť sviatosť manželstva koncom roka 2018 a  v roku 2019, aby sa čím skôr prihlásili na fare z dôvodu naplánovania termínu predĺženej prípravy na prijatie sviatosti.

Oznamujem, že v tomto školskom roku budú štvrtkové adorácie končiť o 19.00 hod.

Nakoľko hlavne počas týždňa sú situácie, že pri svätej omši nie je žiadny miništrant, pozývame zapojiť sa dospelých mužov do tejto služby. Záujemcovia nech prídu pred svätou omšou do sakristie.

Dňa 18. septembra 2018 sa v Aule Benedikta XVI. Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave uskutoční konferencia na tému: „Odpustenie a zmierenie ako prevencia rozpadu rodiny.“ Jej organizátormi sú Konferencia biskupov Slovenska, Úsmev ako dar a Asociácia rodinných sudcov. Bližšie info o podujatí a link na registráciu sa nachádza na: https://konferencie.kbs.sk/obsah/sekcia/h/aktualne

V Dome Quo Vadis,  pozývame na návštevu v novej sezóne, najbližšie na výstavu veľkoformátových fotografií  spoločenstva českých fotografov Člověk a Víra . Príďte na zaujímavú vernisáž „Člověk a Víra“ v utorok 11.9 o 18:00 v Dome Quo Vadis, spolu s fotografickým workshopom. Záštitu aj účasť potvrdil metropolita arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. https://domquovadis.sk/sk/vystava/clovek-a-vira-fotograficka-vystava

Post a comment

You must be logged in to post a comment.