No comments yet

OZNAMY NA 2. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ, 20. januára 2019

Liturgia týždňa :

Pondelok 21. 1. spomienka sv. Agnesy, panny a mučenice
Utorok 22. 1. ľub. spomienka bl. Laury Vicuňovej, panny a mučenice
Štvrtok 24. 1. sviatok sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi
Piatok 25. 1. sviatok Obrátenie sv. Pavla, apoštola. Končí sa Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.
Sobota 26. 1. spomienka sv. Timoteja a Títa, biskupov

Do 25. januára je týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Prosme spoločne za vzájomné pochopenie, zjednotenie a spoluprácu všetkých, čo veria v Krista.

Ešte sú lístky na divadelne predstavenie Margita, na 10.2. o 19.00 hod. Cena lístka je 1€ a môžete si ich kúpiť vo farskej kancelárii.

Klub kresťanských seniorov oznamuje, že v utorok 22. 1. o 14.00 hod. sa uskutoční stretnutie v zasadačke pod kostolom.

Od utorka začína Deviatnik k sv. Jánovi Boscovi. V kostole sa ho budeme modliť po večernej svätej omši.

Oznamujeme mamičkám s malými deťmi, že vo štvrtok 24.1. o 10.00 hod. bude pre nich v kostole svätá omša.

Budúcu nedeľu je slávnosť patróna nášho kostola sv. Jána Bosca. V našej farnosti máme HODY. Slávnostná sv. omša bude o 11.00 hod., pri ktorej hlavným celebrantom a kazateľom bude don Juraj Kovaľ.

V našej farnosti sa uskutoční kurz „Manželské večery“, ktorého cieľom je pomôcť posilniť a prehĺbiť partnerský vzťah manželov. Tvorí ho osem stretnutí. Začína 4. 2. o 18.30 hod. Viac informácii a prihlasovanie je na plagáte.

Žiadame snúbencov, ktorí plánujú uzavrieť sviatosť manželstva v roku 2019, aby sa čím skôr prihlásili na fare z dôvodu naplánovania termínu predĺženej prípravy na prijatie sviatosti.

Počas Národného týždňa manželstva 11. – 17. 02. sa naša farnosť tento rok zapojí do dvoch úžasných večerov pre manželov:
Prvý bude 12. 02. o 18:30 v sále pod kostolom prednáškou “ 7 pilierov dobrého manželstva“, ktorá bude naprieč celému Slovensku a jednou zo zastávok bude Trnávka. Podrobné informácie nájdete na www.trnávka.sk ako aj možnosť sa prihlásiť.

Druhý, Valentínsky večer 14. 02. O 18:00 bude v kostole svätá omša s obnovou manželských sľubov a po nej agape. Témou tohto roka je heslo: „HRÁME SPOLU” a preto vás na tento večer pozývame v znamení rovnako ladeného oblečenia pre vás a vášho partnera.

Nakoľko hlavne počas týždňa sú situácie, že pri svätej omši nie je žiadny miništrant, pozývame zapojiť sa dospelých mužov do tejto služby. Záujemcovia nech prídu pred svätou omšou do sakristie.

Teologická fakulta Trnavskej univerzity so sídlom v Bratislave na Kostolnej ul. č. 1 Vás pozýva 23. januára  2019 o 16.00 hod. na Deň otvorených dverí. Pozývame hlavne študentov stredných škôl, ktorí majú záujem o denné štúdium, pracujúcich, ktorí majú záujem o externé štúdium i seniorov, ktorí majú záujem o štúdium na univerzite tretieho veku.

Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P.G. Frasatiho, Vazovova 12, vás pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať 6. februára, od 8.00 do 14.00 hod.

Post a comment

You must be logged in to post a comment.