LETNÝ ZÁŽITKOVÝ TÁBOR

Pre mladých vo veku 15 až 19 rokov.

TERMÍN: Tábor sa uskutoční v termíne od piatka 13. júla do piatka 20. júla 2018.

MIESTO: Zo zásady tajné

ÚČASTNÍCKY POPLATOK:
140,- € pre členov DOMKY (zaplatené členské na rok 2018) / 170,- € pre nečlenov DOMKY

PRIHLASOVANIE DO DOMKY

Tým, ktorí z určitých dôvodov nemôžu zaplatiť účastnícky poplatok v plnej výške, sa budeme snažiť vyjsť v ústrety zľavami. V prípade ťažkostí zaplatiť uvedenú sumu, nás prosím kontaktujte osobne alebo na tel. čísle 0911 780 095 – Ján Jakubov, SDB. Takisto prosíme tých, ktorí si to môžu finančne dovoliť, aby nás podporili vyššou čiastkou a my by sme tak mohli vyjsť v ústrety ďalším, ktorí si to naopak dovoliť nemôžu.

Mladým ponúkame možnosť prežiť spoločný čas zameraný na rozvoj kľúčových kompetencií prostredníctvom aktivít a zážitkov. A následné zafixovanie nadobudnutých zručností a schopností prostredníctvom sprevádzania pri spätnej väzbe. Všetky aktivity sa dejú v atmosfére priateľstva a výziev na objavenie svojich darov. Nezanedbateľnou súčasťou je duchovný rozmer činností, ktorý spolu so spätnými väzbami všetko rámcuje, a preto je súčasťou programu aj každodenná svätá omša a modlitba.

Bližšie informácie a zoznam potrebných vecí pošleme účastníkom vopred, v druhej polovici júna elektronickou poštou.

Online prihlásenie na tábor je platné po uhradení zálohy 80€ na číslo účtu (IBAN): SK1402000000001195005454
Do poznámky pri platbe je potrebné uviesť meno a priezvisko účastníka a skratku “LZT 2018″.

Prihlášky v tlačenej podobe tento rok nie sú k dispozícii.
Prihlásiť sa je potrebné do 15. júna 2018 spolu so zaplatením zálohy 80,- € (prednosť majú skôr prihlásení).
Zvyšná suma sa uhradí osobne v deň nástupu na tábor.


PRIHLASOVACÍ FORMULÁR

Ak ste po odoslaní formuláru neobdržali potvrdzujúci email do 10 minút, skúste vyplniť prihlášku znova.
V prípade ďalších problémov a otázok nás prosím kontaktujte prostredníctvom emailu.