LETNÝ ZÁŽITKOVÝ TÁBOR

Pre mladých vo veku 15 až 19 rokov.

TERMÍN: Tábor sa uskutoční v termíne od nedele 14. júla do nedele 21. júla 2019.

MIESTO: Zo zásady tajné

ÚČASTNÍCKY POPLATOK:
150,- € pre členov DOMKY (zaplatené členské na rok 2019) / 180,- € pre nečlenov DOMKY

Kapacita tábora je obmedzená na 60 účastníkov!

PRIHLASOVANIE DO DOMKY

Tým, ktorí z určitých dôvodov nemôžu zaplatiť účastnícky poplatok v plnej výške, sa budeme snažiť vyjsť v ústrety zľavami. V prípade ťažkostí zaplatiť uvedenú sumu, nás prosím kontaktujte osobne alebo na tel. čísle 0911 780 095 – Ján Jakubov, SDB. Celkové náklady na tábor budú vyššie ako suma účastníckych poplatkov, preto vás prosíme, aby ste nám venovali vaše 2-3 % z daní alebo nás podporili prostredníctvom dlhodobej zbierky, ak vám to umožňujú vaše finančné možnosti. My by sme tak mohli vyjsť v ústrety ďalším, ktorí si nemôžu dovoliť zaplatiť plnú sumu.

Mladým ponúkame možnosť prežiť spoločný čas zameraný na rozvoj kľúčových kompetencií prostredníctvom aktivít a zážitkov. A následné zafixovanie nadobudnutých zručností a schopností prostredníctvom sprevádzania pri spätnej väzbe. Všetky aktivity sa dejú v atmosfére priateľstva a výziev na objavenie svojich darov. Nezanedbateľnou súčasťou je duchovný rozmer činností, ktorý spolu so spätnými väzbami všetko rámcuje, a preto je súčasťou programu aj každodenná svätá omša a modlitba.

Bližšie informácie a zoznam potrebných vecí pošleme účastníkom vopred, v druhej polovici júna elektronickou poštou.

Online prihlásenie na tábor je platné po uhradení zálohy 80€ na číslo účtu (IBAN): SK1402000000001195005454
Do poznámky pri platbe je potrebné uviesť meno a priezvisko účastníka a skratku “LZT 2019″.

Prihlášky v tlačenej podobe tento rok nie sú k dispozícii.
Prihlásiť sa je potrebné do 15. júna 2019 spolu so zaplatením zálohy 80,- € (prednosť majú skôr prihlásení).
Zvyšná suma sa uhradí osobne v deň nástupu na tábor.