LETNÝ PRÍMESTSKÝ DENNÝ TÁBOR

Pre chlapcov a dievčatá vo veku od 8 do 14 rokov.

TERMÍN: 13. augusta 2018 – 17. augusta 2018 (pondelok až piatok).

ČAS: Každý deň od 8:00 do 16:00 hod.

MIESTO: Oratko, Okružná 13, Bratislava – Trnávka

ÚČASTNÍCKY POPLATOK:
20,- € pre členov DOMKY (zaplatené členské na rok 2018) / 40,- € pre nečlenov DOMKY

PRIHLASOVANIE DO DOMKY

Letný prímestský tábor je určený pre chlapcov a dievčatá vo veku 8 až 14 rokov. Výnimky je potrebné konzultovať s vedúcim oratória na tel. čísle 0911/780 095 – Ján Jakubov, SDB. Program sa začína každý deň o 8:00 hod. sv. omšou v kostole a pokračuje pestrými ponukami hier, pohybových aktivít, prác v skupinkách a spoločných výletov.

Treba si so sebou priniesť:
-suchý obed na každý deň
-kópiu karty poistenca

Online prihlásenie na tábor je platné po uhradení účastníckeho poplatku osobne alebo na číslo účtu (IBAN): SK1402000000001195005454
Do poznámky pri platbe je potrebné uviesť meno a priezvisko dieťaťa, a skratku „LPT 2018“.



PRIHLASOVACÍ FORMULÁR

Ak ste po odoslaní formuláru neobdržali potvrdzujúci email do 10 minút, skúste vyplniť prihlášku znova.
V prípade ďalších problémov a otázok nás prosím kontaktujte prostredníctvom emailu.


V prípade ďalších problémov a otázok nás prosím kontaktujte prostredníctvom emailu.