PRIHLASOVANIE PRE ZAPLNENIE KAPACITY UKONČENÉ
Možnosť prihlásiť sa ako náhradník osobne alebo na mail jan.jakubov@gmail.com – Ján Jakubov, SDB.

LETNÝ DETSKÝ POBYTOVÝ TÁBOR

Pre chlapcov a dievčatá vo veku od 9 do 14 rokov (ukončený 3.roč.ZŠ až ukončený 8.roč. ZŠ).

TERMÍN: Tábor sa uskutoční v termíne od soboty 30. júna do soboty 7. júla 2018.

MIESTO: Tábor sa tento rok bude konať v rekreačnom zariadení PLANINKA pri Trnave.

ÚČASTNÍCKY POPLATOK:
140,- € pre členov DOMKY (zaplatené členské na rok 2018) / 170,- € pre nečlenov DOMKY

PRIHLASOVANIE DO DOMKY

Cena zahŕňa ubytovanie, 5-krát denne stravu, táborové tričko, dopravu a materiál.
Tým, ktorí z určitých dôvodov nemôžu zaplatiť účastnícky poplatok v plnej výške, sa budeme snažiť vyjsť v ústrety zľavami. Cena sa tiež znižuje v prípade účasti troch a viacerých súrodencov na tábore. V prípade ťažkostí zaplatiť uvedenú sumu, nás prosím kontaktujte osobne alebo na tel. čísle 0911/780 095 – Ján Jakubov, SDB.
Takisto prosíme tých, ktorí si to môžu finančne dovoliť, aby nás podporili vyššou čiastkou a my by sme tak mohli vyjsť v ústrety ďalším, ktorí si to naopak dovoliť nemôžu.

Deťom ponúkame možnosť prežiť spoločný týždeň plný športu, súťaží, kreatívnych a zážitkových aktivít, počas ktorého môžu objaviť zmysel priateľstva a spoločenstva. Nezabudnuteľným faktorom je duchovný rozmer činností na tábore, a preto súčasťou programu je aj každodenná svätá omša a modlitba.

Pri rozdelení detí do skupín sa snažíme vytvárať skupiny vyvážené z hľadiska počtu a veku detí. Aj preto si prípravný tím rezervuje právo rozdelenia detí.

V júni vám zašleme podrobnejšie informácie o tábore alebo si ich budete môcť stiahnuť na našej internetovej stránke www.trnavka.sk.

Online prihlásenie na tábor je platné po uhradení zálohy 80€ na číslo účtu (IBAN): SK1402000000001195005454
Do poznámky pri platbe je potrebné uviesť meno a priezvisko dieťaťa, a skratku „LDT 2018“.

Prihlášky v tlačenej podobe tento rok nie sú k dispozícii.
Prihlásiť sa je potrebné do 15. mája 2018 spolu so zaplatením zálohy 80,-€ (prednosť majú členovia stretiek a následne skôr prihlásení).
Zvyšná suma sa uhradí osobne v deň nástupu na tábor.