LETNÝ DETSKÝ POBYTOVÝ TÁBOR

Pre chlapcov a dievčatá vo veku od 9 do 14 rokov (ukončený 3.roč.ZŠ až ukončený 8.roč. ZŠ).

TERMÍN: Tábor sa uskutoční v termíne od piatku 5. júla do piatku 12. júla 2019.

MIESTO: Tábor sa tento rok bude konať v rekreačnom zariadení Tesáre pri Topoľčanoch.

ÚČASTNÍCKY POPLATOK:
150,- € pre členov DOMKY (zaplatené členské na rok 2019) / 180,- € pre nečlenov DOMKY

Kapacita tábora je obmedzená na 150 účastníkov!

PRIHLASOVANIE DO DOMKY

Cena zahŕňa ubytovanie, 5-krát denne stravu, táborové tričko, dopravu a materiál.
Tým, ktorí z určitých dôvodov nemôžu zaplatiť účastnícky poplatok v plnej výške, sa budeme snažiť vyjsť v ústrety zľavami. Cena sa tiež znižuje v prípade účasti troch a viacerých súrodencov na tábore. V prípade ťažkostí zaplatiť uvedenú sumu, nás prosím kontaktujte osobne alebo na tel. čísle 0911/780 095 – Ján Jakubov, SDB.
Celkové náklady na tábor budú vyššie ako suma účastníckych poplatkov, preto vás prosíme, aby ste nám venovali vaše 2-3 % z daní alebo nás podporili prostredníctvom dlhodobej zbierky, ak vám to umožňujú vaše finančné možnosti. My by sme tak mohli vyjsť v ústrety ďalším, ktorí si nemôžu dovoliť zaplatiť plnú sumu.

Deťom ponúkame možnosť prežiť spoločný týždeň plný športu, súťaží, kreatívnych a zážitkových aktivít, počas ktorého môžu objaviť zmysel priateľstva a spoločenstva. Nezabudnuteľným faktorom je duchovný rozmer činností na tábore, a preto súčasťou programu je aj každodenná svätá omša a modlitba.

Pri rozdelení detí do skupín sa snažíme vytvárať skupiny vyvážené z hľadiska počtu a veku detí. Aj preto si prípravný tím rezervuje právo rozdelenia detí.

V júni vám zašleme podrobnejšie informácie o tábore alebo si ich budete môcť stiahnuť na našej internetovej stránke www.trnavka.sk.

Online prihlásenie na tábor je platné po uhradení zálohy 80€ na číslo účtu (IBAN): SK1402000000001195005454
Do poznámky pri platbe je potrebné uviesť meno a priezvisko dieťaťa, a skratku „LDT 2019“.

Prihlášky v tlačenej podobe tento rok nie sú k dispozícii.
Prihlásiť sa je potrebné do 15. mája 2019 spolu so zaplatením zálohy 80,-€ (prednosť majú členovia stretiek a následne skôr prihlásení).
Zvyšná suma sa uhradí osobne v deň nástupu na tábor.