Pre deti a mladých organizujeme už viac ako dvadsať rokov tábory. Naši animátori pripravujú pre nich zaujímavý program, na ktorý budú spomínať celý rok.

Letný detský pobytový tábor. Každoročne sa ho zúčastňuje okolo 130 detí vo veku od 9 do 14 rokov, pre ktorých pripravuje program okolo 40 animátorov. Snažia sa skĺbiť hry, zábavu, oddych a vytváranie vzťahu s Bohom a s ostatnými. Tábor má jednotnú dejovú líniu. Zažili sme už cestovanie v čase, Hobita, staroveké Grécko, či Slovenskú históriu… Tábor sa bude konať v rekreačnom zariadení Tesáre v termíne 5. júla – 12. júla 2019. Tešíme sa na vás!

LETNÝ DETSKÝ POBYTOVÝ TÁBOR 2018 – HOBIT
LETNÝ DETSKÝ POBYTOVÝ TÁBOR 2017 – THE LIFE GAME
LETNÝ DETSKÝ POBYTOVÝ TÁBOR 2016 – GRÉCKO
LETNÝ DETSKÝ POBYTOVÝ TÁBOR 2015 – SLOVENSKÁ HISTÓRIA

Letný prímestský tábor sa koná spravidla v areáli nášho strediska, ale nechýbajú ani výlety do okolia, kúpalisko, hry v meste a na sídlisku. Pravidelne sa ho zúčastňuje okolo 130 detí od 8 do 14 rokov, pre ktorých je pripravený program od 8:00 do 16:00. V roku 2019 sa tábor uskutoční od 12. do 16. augusta.

Letný zážitkový tábor pre stredoškolákov má dlhoročnú tradíciu. Miesto a program je spravidla tajný a účastníci sa ho dozvedajú priamo počas tábora. Snažíme sa mladým ľuďom formou silných zážitkov odovzdať pravé hodnoty. Tábor sa bude v roku 2019 konať v termíne od 14. do 21. júla.

Jarný prímestský tábor sa koná počas troch dní jarných prázdnin. Ponuka zábavy, súťaží, ale aj sv. omše je pripravená každý deň od 8:00 do 16:00 pre deti od 8 do 13 rokov. Tento rok sa tábor bude konať v dňoch 25. – 27. februára 2019.

Prihlasovanie na tábory

Momentálne sa nie je možné prihlásiť na letné tábory. Viac informacií nájdete tu.