„Stretko“ je jednou z najsilnejších a najúčinnejších foriem našej práce a výchovy detí a mladých. 10 -15 členné skupinky chlapcov a dievčat rozdelených podľa veku sa stretávajú jedenkrát týždenne. Náplňou „stretka“ sú hry, spoločné rozhovory, myšlienka, príbeh alebo téma, ktoré pomáhajú k výchove k správnym hodnotám života a viery.

 

V našom oratku fungujú tieto „stretká“:

Chlapci (štvrtáci)
v Stredu o 17:30
Chlapci (piataci)
GAME OVER v Piatok o 16:00
Chlapci (šiestaci)
CESNAKOVÉ HLAVY v Piatok o 17:00
Chlapci (siedmaci)
OSADNÍCI Z TRNÁVKY v Piatok o 17:00<
Chlapci (ôsmaci)
SPARŤANIA v Piatok o 16:30
Chlapci (deviataci)
​ČO KEBY v Piatok o 17:45
Chlapci (po birmovke)
v Stredu o 19:00
Stretká a krúžky
Dievčatá (štvrtáčky)
v Piatok o 15:30
Dievčatá (piatačky)
LEGENDY v Piatok o 15:00
Dievčatá (šiestačky)
KRÁSA AŽ JAS v Piatok o 17:00
Dievčatá (siedmačky)
KUCHYNSKÉ FORMIČKY v Piatok o 16:00
Dievčatá (ôsmačky)
ŽOFKY v Piatok o 16:46
Dievčatá (deviatačky)
TEHLI v Piatok o 17:30
Dievčatá (po birmovke)
v Stredu o 19:00
Stretká a krúžky
Mladí (17-19 rokov)
BSO + POLYSACHARIDY v Stredu o 19:00
Mladí (19-21 rokov)
NEVYMÄKNEM! vo Štvrtok o 19:00
Mladí (21-22 rokov)
VAJEČNÝ SEN v Stredu o 19:30
Mladí (22-25 rokov)
NAŠE STRETKO vo Štvrtok o 20:00
Pracujúci (25+ rokov)
STARTUP VEČERY každý druhý Utorok o 19:00

 

Okrem „stretiek“ ponúkame aj rozvoj talentov a zážitok partie v týchto krúžkoch:

Spevokol BANDA (dievčatá 9-17 rokov)
Piatok o 17:30
Spevokol SLZA (mladí od 17 rokov)
Piatok o 17:30
Stretká a krúžky

Pre viac info píšte na trnavka.oratko@gmail.com.