No comments yet

Nový školský rok s novou maľbou

V piatok 21.9.2018 vďaka študentom a absolventom Školy dizajnu Bratislava pribudla na stenu
saleziánskeho mládežníckeho strediska v Bratislave na Trnávke neytpická veľkoformátová plošná maľba
– tzv. mural.
Začiatky tejto spolupráce medzi školou a saleziánskym dielom na Trnávke siahajú k dňu otvorených dverí
na jeseň 2017 na Škole Dizajnu, ktorého sa zúčastnil i salezián Radovan Rumanovič, ktorého oslovil
tvorivý potenciál študentov školy – nachádzajcúa sa v neďalekom susedstve Saleziánskeho strediska na
Trnávke. Prebehlo niekoľko stretnutí a postupne sa začal črtať prvý nápad na maľbu, odrážajúcu život vo
vnútri saleziánskeho diela. Na motívoch sú vyobrazené predmety, postavy I abstarktné geometrické
tvary.
Počas slnečného piatkového dňa vznikla 35 metrov široká a vyše 3 metrov vysoká maľba. Malovalo sa
sprejmi a farebná kombinácia bola vybraná na základe vhodnej komplementarity farieb. Skupina 7
maliarov malovala pod vedením učiteľa Róberta Szegényiho a koordináciou študenta školy Michala Žáka.
Súčasťou realizácie bol aj starostlivo premyslený nápis na bráne, ktorý bol vyhotovený šablónovitou
technikou. Už počas finálneho dokončovania maľby prichádzali prvé pozitívne ohlasy od okoloidúcich
všetkých vekových kategórií. Ako k záveru dňa zhodnotili autori maľby, jeden z najkrajších výhľadov sa
ponúka z neďalekej kopy sutín v areáli Rodinného centra Mamy Margity.
Tento výtvarný počin sa uskutočnil pri príležitosti Slávnostného otvorenia saleziánskeho diela na Trnávke
pre školský rok 2018/2019.

Autor článku Michal Žák
Autor fotografií Medard Adamko

Post a comment

You must be logged in to post a comment.