My – Saleziáni dona Bosca –  sme spoločenstvo ľudí, ktorí ako kresťania katolíci zasvätili svoj život Bohu a výchove mladých. Uskutočňujeme poslanie, ktoré sa zameriava na celistvú výchovu mladého človeka. Náš štýl života je cestou nášho osobného šťastia a zároveň prostriedkom výchovy.

Ako celosvetová inštitúcia v Katolíckej cirkvi máme svoju právnu štruktúru uznanú aj civilnými autoritami. Na celosvetovej úrovni nás vedie hlavný predstavený, na úrovni provincií je to provinciál. Aktuálne má naša Spoločnosť 16 000 členov v 96 provinciách na všetkých kontinentoch.

Naše spoločenstvo založil taliansky kňaz Ján Bosco a Cirkev nás definitívne potvrdila ako rehoľnú spoločnosť v roku 1874, keď bol schválený prvý štatút – Stanovy. Na Slovensku pôsobíme od roku 1924.

 

Náš štýl života

Don Bosco nám odovzdal jednoduchý štýl života a činnosti, originálnu syntézu života a práce, ktorú nazývame saleziánsky duch. Tu je niekoľko charakteristík:

  • Osobitná starosť o dobro mladých všade, kde pôsobíme.
  • Láskavosť a schopnosť prijímať, vzťahy prežívané v otvorenosti, srdečnosti a ochota urobiť prvý krok, priateľstvo, rešpekt a trpezlivosť, ktoré umožňujú druhým rozvíjať sa.
  • Optimizmus a radosť, bez znechutenia sa kvôli ťažkostiam, doplnené pokojným a vyrovnaným vedomím, že v každej skutočnosti možno nájsť kúsok dobra.
  • Práca a miernosť alebo schopnosť učiť sa, ako v jednoduchosti a v správnej miere udržiavať rovnováhu medzi neúnavnou energiou a náročnou prácou. Značí to aj poznať spôsob, ako kontrolovať podnety srdca – s cieľom zachovať si pokoj a veselosť.
  • Radostné prijímanie každodennosti. „O svätosť sa usilujeme tak, že sme stále veľmi veselí.“
  • Tvorivosť a pružnosť sú znakom toho, že naše poslanie medzi mladými má saleziánsky charakter.
  • Reálna perspektíva života spojená s vnímavosťou na podnety Svätého Ducha, prejavujúce sa v znameniach čias.
  • Náš spôsob výchovy – preventívny systém –  je vnútorne založený na  rozume, viere a láskavosti. Je to jedinečná duchovná a výchovná skúsenosť práce s mladými a pre mladých pre ich a našu spásu.
  • Hlboká dôvera v Boha a ustavičné počúvanie jeho vôle sú duchovné základy našej práce. Týmto spôsobom sa usilujeme oživovať našu spoluprácu na Božom diele stvorenia aj našu zanietenú činnosť v dejinách.
 

Heslo 2015

Ako don Bosco s mladými pre mladých

 

„Da mihi animas, cetera tolle“