No comments yet

Jarný prímestský tábor 2018


Aj tento rok sme opäť absolvovali Jarný Prímestský Tábor na Trnávke s viac ako 40 deťmi. Spolu sme prežili tri dni plné zábavy, hier, súťaží a taktiež vytvorili nové kamarátstva a spomienky.
V prvý deň sme sa spoločne pripravovali na veľké Olympijské hry, v ktorých sme si pomerali ako sily, tak aj šikovnosť jednotlivých skupín.
Na druhý deň sme sa ako štyri indiánske kmene spoločne vydali spoznávať ríšu operencov a ich hierarchiu cez hru a poobede sme po stopách hľadali tajný poklad ukrytý najstarším indiánom.
V tretí deň sme všetci spoznávali život Božieho služobníka Carla Acutisa a na zakončenie nášho úžasného tábora sme si postavili modely Saleziánskeho diela na Trnávke.
Tábor sme si spoločne užili a už sa tešíme zase o rok na nové zážitky a kamarátstva.


Post a comment

You must be logged in to post a comment.