V našej farnosti pôsobí mnoho rozličných spoločenstiev, ktoré vyvíjajú rôzne aktivity a tým slúžia ľuďom vo farnosti. Ak sa chcete do niektorého z nich zapojiť, kontaktujte našich saleziánov.

 

Modlitby otcov
Modlitebné skupinky otcov stretajúce sa jedenkrát za týždeň
Modlitby matiek
Modlitebné skupinky matiek stretajúce sa jedenkrát za týždeň
Stretko dospelých Nádej
Stretko dospelých Skat
34. skautský zbor Don Bosca
Duchovné obnovy pre rodiny – spoločenstvo Rodinky
Stretávajú sa na mesačných duchovných obnovách spravidla v sobotu doobeda. O deti sa postarajú animátori.
Cvičenie matiek s deťmi
Každý utorok o 9:30 sa stretávajú mamičky s deťmi, aby si spolu zacvičili, zatancovali a povedali aj niečo dôležité do života

 

Klub kresťanských seniorov
Stretávajú sa raz mesačne, v stredu o 15:00
Ružencové spoločenstvo
Kvetinárky
Ochotní ľudia, ktorí sa starajú sa o výzdobu v kostole
Spoločenstvo služieb
Ochotní ľudia, ktorí sa starajú sa o poriadok v kostole
Liga pár páru
Organizácia šíriaca osvetu o kresťanskom prežívaní manželského života. Organizuje kurzy prirodzeného plánovania rodičovstva rozvrhnuté do troch stretnutí
SDM Domino
„Oratko“
Spevácke zbory
Nielen mládežnícky“ spevácky zbor, SLZA – mládežnícky spevácky zbor, GOSCH – detský spevácky zbor

 

Rehoľné a laické spoločenstvá:

Kongregácia sestier sv. Cyrila a Metoda
Školské sestry sv. Františka z Asissi
Hnutie Fokoláre
Komunita Krvi Baránkovej

Spoločenstvo JORDÁN

Túžime budovať a ohlasovať Božie kráľovstvo. Nechať sa viesť Bohom, byť v službe do ktorej nás pozve pre tých, ktorí to potrebujú. Našim poslaním je šíriť radostnú zvesť evanjelia prostredníctvom modlitieb, modlitieb chvál, formácie a evanjelizácie zameraním prevažne na mládež a rodiny. Pravidelne organizujeme:
– Kurzy Objav Krista, Nasleduj Krista a Odovzdaj Krista;
– Vždy druhú nedeľu v mesiaci modlitby chvál o 16,30 v zasadačke pod kostolom;
– Jeden krát v mesiaci animované štvrtkové adorácie;