Rozpis na sväté omše

deňdátumhodinacelebrantspovedník
utorok19.3. 6.30KohútSopkanič
18.00SopkaničKohút
streda20.3. 6.30Jakubov Kvašňovský
18.00KohútJakubov
štvrtok21.3. 6.30SopkaničSlíž
18.00KohútSopkanič
piatok22.3. 6.30ZemanSopkanič
18.00KohútSlíž
18.00Jakubov (Vaško)Kohút
sobota23.3. 6.30SlížReimer
18.00KohútJakubov
nedeľa24.3. 6.45KvašňovskýKohút
8.00SlížReimer
9.30Jakubov (Vaško) Reimer, Slíž
11.00ReimerJakubov, Kohút
18.00KohútSopkanič
pondelok25.3. 6.30Kohút-