OZNAMY NA TRETIU PÔSTNU NEDEĽU, 4. marca 2018

Liturgia týždňa : Piatok   9. 3. nebude mládežnícka svätá omša o 19.00 hod. Sobota 10. 3. sviatok výročia posviacky katedrálneho chrámu svätého Martina z Tours Ďakujem členom Bdenia za farnosť za ich animáciu štvrtkovej adorácie a za modlitby z piatka na sobotu. Zajtra začína jarný prímestský tábor pre deti od 8 do

Continue reading

OZNAMY NA PRVÚ PÔSTNU NEDEĽU, 18. február 2018

Liturgia týždňa : Štvrtok 22. 2. sviatok Katedry sv. Petra, apoštola Dnes pri všetkých svätých omšiach je zbierka na charitu. Dnes bude pobožnosť krížovej cesty v Marianke o 14.00 hod. Autobus neorganizujeme. Klub Združenia kresťanských seniorov oznamuje, že v utorok 20. 2. o 14.00 hod. sa uskutoční stretnutie v zasadačke pod kostolom. V utorok 20. 2.

Continue reading

OZNAMY NA 6. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ, 11. februára 2018

Liturgia týždňa : Streda 14. 2. Popolcová streda a zároveň začína obdobie Veľkého pôstu. Je to deň pokánia v celej Cirkvi. Pokánie uskutočníme prísnym pôstom a zdržovaním sa mäsitého pokrmu. Prísny pôst zaväzuje všetkých vo veku 18 až 60 rokov a zákon zdržiavania sa mäsitého pokrmu viaže tých, ktorí dovŕšili 14 rok života.

Continue reading

ČÍM ŽIJE NAŠE SALEZIÁNSKE DIELO NA TRNÁVKE

(nedeľné oznamy, 4.2.2018) Mesiac Január bol pre naše saleziánske dielo prípravou na sviatok nášho patróna don Bosca. Okrem deviatníka ku sviatku don Bosca, sme oslávili tento sviatok aj vydareným farským plesom a najmä nádherným divadlom k don Boscovi pod názvom „Bartolomej“ – príbeh prvého chlapca, s ktorým sa don Bosco stretol v Turíne. Ak

Continue reading

OZNAMY NA 4. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ, HODOVÁ SLÁVNOSŤ SV. JÁNA BOSCA, 28. januára 2018

Liturgia týždňa : Streda 31. 1. slávnosť sv. Jána Bosca, kňaza, otca a učiteľa mládeže Piatok   2. 2. sviatok Obetovania Pána. Obrad požehnania sviec bude na začiatku svätých omší. Zároveň je prvý piatok v mesiaci. Spovedáme od 17.00 hod. Sobota   3. 2. ľub. spomienka sv. Blažeja, biskupa a mučeníka. Požehnanie hrdla

Continue reading

OZNAMY NA DRUHÚ NEDEĽU PO NARODENÍ PÁNA, 7. januára 2018

Dnešným sviatkom Krstu Krista Pána končí Vianočné obdobie a začína „Cezročné obdobie pred Pôstnym obdobím“. Ďakujem členom Bdenia za farnosť za ich animáciu štvrtkovej adorácie a za modlitby z piatka na sobotu. Liturgická spomienka na blahoslaveného Titusa Zemana bude zajtra 8. januára. Aj v našom kostole budeme sláviť túto spomienku, preto bude svätá

Continue reading