OZNAMY NA 20. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ, 19. augusta 2018

Liturgia týždňa : Pondelok 20. 8. spomienka sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi Utorok 21. 8. spomienka sv. Pia X., pápeža Streda 22. 8. spomienka Panny Márie Kráľovnej Piatok 24. 8. sviatok sv. Bartolomeja, apoštola Do budúcej nedele 26. 8. nás budú zastupovať saleziáni z iných komunít.  Sväte omše aj úradné hodiny

Continue reading

OZNAMY NA 19. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ, 12. augusta 2018

Liturgia týždňa : Utorok 14. 8. spomienka sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka Streda 15. 8. slávnosť Nanebovzatia Panny Márie. Je to prikázaný sviatok a sme povinní zúčastniť sa na svätej omši. Sväté omše budú o 6.30, 8.00 (v rámci prímestského tábora), 16.00 a 18.00 hod. Od zajtra začína prímestský tábor detí. Denne

Continue reading

OZNAMY NA 16. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ, 22. júla 2018

Liturgia týždňa : Pondelok 23. 7. sviatok sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy Streda 25. 7. sviatok sv. Jakuba, apoštola Štvrtok 26. 7. spomienka sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie Piatok 27. 7. spomienka sv. Gorazda a spoločníkov Prosíme a povzbudzujeme vás k modlitbe za prázdninové akcie našich detí a mládeže, zvlášť za

Continue reading

OZNAMY NA 12. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ, 24. júna 2018

Liturgia týždňa : Štvrtok 28. 6. spomienka sv. Ireneja, biskupa a mučeníka Piatok 29. 6. slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov Dnes pri svätých omšiach je „Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca“. Veľká vďaka za vašu štedrosť pre DRUHY DYCH, dodnes sme vyzbierali vďaka vašej štedrosti 43 714 eur. Pozývame všetky MLADÉ

Continue reading

OZNAMY NA 11. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ, 17. júna 2018

Liturgia týždňa : Štvrtok 21. 6. spomienka sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka Sobota 23. 6. spomienka sv. Jozefa Cafassa, kňaza Dnes popoludní o 16.30 hod. vás pozývame do farskej záhrady na letný koncert Tvárí Trnávky. Dve rodinné hudobné skupiny a tiež výtvarníci, ktorí si pripomenú osobnosť saleziána dona Leopolda Sersena. Všetci ste srdečne pozvaní.

Continue reading

OZNAMY NA 9. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ, 3. júna 2018

Liturgia týždňa : Utorok   5. 6. spomienka sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka Piatok   8. 6. slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Kto sa zúčastní modlitby Najmilší Ježišu, môže získať úplne odpustky. Sobota   4. 6. spomienka Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Pozývame všetkých farníkov na Deň farnosti, ktorý bude budúcu nedeľu 10.

Continue reading

OZNAMY NA SLÁVNOSŤ NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE, 27. mája 2018

Liturgia týždňa : Štvrtok 31. 5. Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi Piatok   1. 6. spomienka sv. Justína, mučeníka, zároveň je prvý piatok, spovedáme od 17.00 hod. Sobota   2. 6. prvá sobota v mesiaci. Fatimská pobožnosť bude po rannej sv. omši. Vo štvrtok je slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi.

Continue reading