ČÍM ŽIJE NAŠE SALEZIÁNSKE DIELO NA TRNÁVKE

(nedeľné oznamy, 7.10.2018) Posledné týždne sme spolu zažili krásnu udalosť otvorenia Saleziánskeho diela na Trnávke. Vďaka všetkým, ktorí sa čímkoľvek zapojili do prípravy a realizácie tejto akcie. Včera sme sa „lúčili s našou sálou pod kostolom“. Mesiac október a november teda budú patriť prerábke sály: jedná sa o novú elektroinštaláciu, vzduchotechniku, nové svetlá

Continue reading

OZNAMY NA 26. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ, 30. septembra 2018

Liturgia týždňa : Pondelok   1. 10. spomienka sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi Utorok   2. 10. spomienka Svätých anjelov strážcov Štvrtok   4. 10. spomienka sv. Františka Assiského Piatok   5. 10. prvý piatok v mesiaci. Spovedáme od 17.00 hod. Sobota   6. 10. prvá sobota v mesiaci. Fatimská pobožnosť

Continue reading

OZNAMY NA 25. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ, 23. septembra 2018

Liturgia týždňa : Štvrtok 27. 9. spomienka sv. Vincenta de Paul, kňaza Sobota 29. 9. sviatok sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov Ďakujem všetkým, ktorí sa zapojili do prípravy a organizovania včerajšej akcie slávnostného otvorenia nášho saleziánskeho diela tu na Trnávke. Ponúkame vám možnosť zúčastniť sa kurzu Rešpektovať a byť rešpektovaný,

Continue reading

OZNAMY NA 24. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ, 16. septembra 2018

Liturgia týždňa : Štvrtok 20. 9. spomienka sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza a Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov Piatok 21. 9. sviatok sv. Matúša, apoštola a evanjelistu Farnosť, Oratko, SDM DOMIN0 a Rodinné centrum, chce svoj život a aktivity otvoriť v sobotu 22. septembra 15.00 hod. Pozývame Vás na toto otvorenie, kde vás

Continue reading

ČÍM ŽIJE NAŠE SALEZIÁNSKE DIELO NA TRNÁVKE

(nedeľné oznamy, 9.9.2018) Naša komunita sa tento rok opäť trochu obmenila: don Skalný sa už vo februári presťahoval do komunity pre starších a chorých spolubratov do Hodoch pri Galante a do komunity pribudol diakon Marek Vaško. Ostatných spolubratov poznáte: don Zeman, Ferko Kohút a Vlado Sopkanič pôsobia vo farnosti, Cyril Slíž má

Continue reading

Farská púť do Svätej zeme

AWERTOUR     cestovná kancelária     Vás pozýva na púť do SVÄTEJ ZEME Termín:   2.4. – 9.4.2019   Svätá Zem, je krajinou, kde Boh mimoriadne oslovil celé ľudstvo v záujme jeho harmonického duchovného vývoja. Tu vznikli biblické dejiny Starého a Nového zákona, ktoré podnietili rozvoj novej civilizácie na všetkých kontinentoch.

Continue reading

OZNAMY NA 23. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ, 9. septembra 2018

Liturgia týždňa : Štvrtok 13. 9. spomienka sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi Piatok 14. 9. sviatok Povýšenia svätého kríža Sobota 15. 9. slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska. Sväté omše budú len o 6.30 a 18.00 hod. Od dnes budú nedeľné sväté omše v pôvodných časoch o 6.45, 8.00, 9.30, 11.00 a 18.00 hod.

Continue reading

PRÍPRAVA NA PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE

Sme radi, že môžeme spolu s Vami a s Vašimi deťmi prežiť obdobie prípravy na prvé sväté prijímanie, ktoré bude v našej farnosti ​19. a 26. mája 2019​. V príprave sa snažíme spolu s animátormi klásť dôraz nielen na vedomosti, ale aj na vytváranie spoločenstva, ktoré privádza k radostnému prežívaniu

Continue reading

OZNAMY NA 23. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ, 9. septembra 2018

Liturgia týždňa : Utorok   3. 9. spomienka sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi. Streda   7. 9. spomienka sv. Marka Križina, Melichera Grodzieckého a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov. Zároveň je aj prvý piatok v mesiaci. Spovedáme od 17.00 hod. Piatok   8. 9. sviatok Narodenia Panny Márie Od budúcej nedele budú

Continue reading