don Vojtech Zeman

Don Vojtech Zeman sa dožil veľkého jubliea. Oslavuje 60 rokov kňazstva. Ďakujeme Pánu Bohu za jeho svedectvo života a že je práve medzi nami na Trnávke. Z tejto príležitosti sme vydali jeho životopis – Moje príbehy – ktorý napísal on sám. Tlačená verzia sa rozobrala veľmi rýchlo preto vám ponúkame

Continue reading

OZNAMY NA 33. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ, 18. novembra 2018

Liturgia týždňa : Streda 21. 11. spomienka Obetovania Panny Márie Štvrtok 22. 11. spomienka sv. Cecílie, panny a mučenice Sobota 24. 11. spomienka sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza a spoločníkov, mučeníkov V rámci dobročinnej svätomartinskej zbierky sa vyzbieralo 2.265,00 €. Všetkým darcom ešte raz úprimne ďakujem. Klub Združenia kresťanských seniorov oznamuje, že

Continue reading

ČÍM ŽIJE NAŠE SALEZIÁNSKE DIELO NA TRNÁVKE

(nedeľné oznamy, 4.11.2018) Zakončili sme „ružencový mesiac“ október a oslávili slávnosť Všetkých svätých a spomienku zosnulých. Sme v oktáve modlitieb za našich zosnulých: naša modlitba a obeta im môže pomôcť dosiahnuť slávu zmŕtvychvstania. Mesiac október a november patria prerábke sály: ukončuje sa nová elektroinštalácia, v kostole už vidno novú vzduchotechniku. Ešte nás čaká dokončenie vzduchotechniky v sále,

Continue reading

OZNAMY NA 31. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ, 4. novembra 2018

Liturgia týždňa : Piatok   9. 11. sviatok výročia posviacky Lateránskej baziliky Sobota 10. 11. spomienka sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi Pripomínam, že ešte do 8. 11. môžeme získať úplné odpustky v prospech zomrelých. Bratislavská arcidiecézna charita vás srdečne pozýva na Deň otvorených dverí pri príležitosti 20. výročia DSS a RS Samária.

Continue reading

OZNAMY NA 30. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ, 21. októbra 2018

Liturgia týždňa : Pondelok 29.10. spomienka bl. Michala Ruu, kňaza Štvrtok   1. 11. Slávnosť Všetkých svätých. Je to prikázaný sviatok s povinnosťou zúčastniť sa na svätej omši. Sväté omše budú o 6.45, 8.00, 9.30, 11.00 a 18.00 hod. Pobožnosť za duše v očistci bude v Martinskom cintoríne pri hlavnom kríži o 16.00 hod. Piatok  

Continue reading

OZNAMY NA 29. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ, 21. októbra 2018

Dnes je misijná nedeľa, v rámci ktorej si osobitne spomíname na misionárov a prosíme o požehnanie ich činnosti na celom svete. Zároveň pri všetkých svätých omšiach je zbierka na misie. Dnes po svätej omši o 9.30 a 11.00 hod. vás srdečne pozývame na Farskú kávu v zasadačke pod kostolom. Dnes popoludní o 15.30 hod. pozývame všetky

Continue reading

OZNAMY NA 28. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ, 14. októbra 2018

Liturgia týždňa : Pondelok 15. 10. spomienka sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi Streda 17. 10. spomienka sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka Štvrtok 18. 10. sviatok sv. Lukáša, evanjelistu Vincentská rodina vám s vďakou Vám oznamuje, že v ramci zbierky Boj proti hladu sa vyzbieralo 882,20 €. Nech Pán

Continue reading

OZNAMY NA 27. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ, 7. októbra 2018

V stredu 10. 10. od 7.00 do 17.45 hod. bude v kostole výročná farská poklona Oltárnej sviatosti. Počas mesiaca októbra, vás všetkých pozývame na spoločnú modlitbu sv. ruženca, ktorý sa modlíme denne okrem pondelka, v kostole, po večernej sv. omši. Jednotlivé dni modlitby ruženca budú animovať rôzne skupiny. Prosím záujemcov o animovanie ruženca, aby

Continue reading