Farnosť Bratislava – Trnávka sa nachádza na okraji mesta v mestskej časti Ružinov. Jej územie tvoria sídliská Trnávka, Štrkovec, Ostredky a Mierová kolónia. Spravujú ju Saleziáni dona Bosca. Patrónom kostola je sv. Ján Bosco.

Začiatky saleziánskeho diela na Trnávke (v tom čase Dornkappel) sa datujú do roku 1934 kedy po prevzatí farnosti na Miletičovej ulici, saleziáni prevzali aj celú pastoračnú činnosť na Trnávke. O 11 rokov neskôr, dňa 6. júla 1945 k erigovaniu samostatnej farnosti na Trnávke, ktorá bola zasvätená a daná do ochrany sv. Jánovi Boscovi.

V rámci likvidácie kláštorov a rehoľných domov boli saleziáni 13. apríla 1950 odsunutí do tzv. „sústreďovacích kláštorov“ a reholi bola zakázaná činnosť. Avšak po páde komunistického režimu v novembri 1989 nastáva nové obdobie farnosti spojené s návratom saleziánov na Trnávku.

 

Sväté omše

Rozpis celebrantov a spovedníkov nájdeš TU.

 

Bežný režim

Pondelok 6:30
Utorok 6:30, 18:00
Streda 6:30, 18:00
Štvrtok 6:30, 18:00
Piatok 6:30, 18:00, 19:00 (mládežnícka sv. omša)
Sobota 6:30, 18:00
Nedeľa 6:45, 8:00, 9:30 (detská sv. omša), 11:00, 18:00

Prikázaný sviatok 6:45, 8:00, 9:30, 11:00, 18:00
(keď je deň pracovného pokoja)
Prikázaný sviatok 6:30, 16:00, 18:00
(keď je pracovný deň)

Spovedanie

Spovedáme počas všetkých svätých omší okrem pondelka rána.
A každý prvý piatok v mesiaci od 17.00 hod.
 

 

Letné prázdniny

Pondelok 6:30
Utorok 6:30, 18:00
Streda 6:30, 18:00
Štvrtok 6:30, 18:00
Piatok 6:30, 18:00
Sobota 6:30, 18:00
Nedeľa 6:45, 8:00, 9:30, 18:00

 

Prikázané sviatky 2017

  1. Slávnosť Panny Márie Bohorodičky – 1. januára
  2. Zjavenie Pána – 6. januára
  3. Nanebovstúpenie Pána – 25. mája
  4. Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi – 15. júna
  5. Sv. Petra a Pavla, apoštolov – 29. júna
  6. Nanebovzatie Panny Márie – 15. augusta
  7. Všetkých svätých – 1. novembra
  8. Nepoškvrnené počatie Panny Márie – 8. decembra
  9. Narodenie Pána – 25. decembra

Dianie vo farnosti