Jasné, že chcem darovať moje 2% saleziánskemu dielu na Trnávke. Ktorá časť diela je však pre mňa tá pravá?
Pomôžeme ti, skús odpovedať na pár otázok:


Som