PO 80 – TICH ROKOCH MÁME NOVÚ SÁLU POD KOSTOLOM

Prerábky naše spoločnej sály pod kostolom začali dňa 12.10.2018 prvou brigádou. Odvtedy boli veľké brigády každú sobotu a okrem toho bola sála každý deň k dispozícii tým, ktorí chceli pomôcť. Robota sa tam našla vždy. Bez pomoci dobrovoľníkov by rekonštrukcia sály stála o niekoľko tisíc viac a určite by nebola ešte hotová.
Architekt z našich radov – Michal Lang vytvoril príjemný, moderný a najmä praktický návrh, ktorý v skutočnosti bol naozaj aj novým dychom pre túto sálu.

Čo nové sa urobilo?

 • Výmena elektrickej inštalácie
 • Zoškrabanie maľovky, vystierkovanie stien a maľovanie
 • Zmodernizovanie divadelnej elektroinštalácie, motory na rampu a nová rampa
 • Vzduchotechnika (v sále aj v kostole) – je zároveň pripravená aj na klimatizáciu
 • Akustika – na strope a zadnej stene
 • Nové osvetlenie celej sály a bočných lodí v kostole
 • Závesy na okná
 • Reparácia podlahy
 • DAV PC a TV (namiesto plátna)
 • Nové bezpečné schodisko do sály ako prepojenie z farskej časti
 • Úprava stien a osvetlenia vo vestibule
 • Protihluková stena a dvere na miestnosť so vzduchotechnikou
 • Nové dvojkrídlové dvere do sály
 • Nové dve horolezecké steny a nové moderné horolezecké chyty
 • Premaľovanie pódia a nové sadrokartóny

Zbierka celej farnosti Druhý dych bola dôkazom, že všetci tvoríme toto spoločnstvo a každý z nás sa chce deliť o dobro ktoré má a chce ho dávať ďalej. Či už formou pomoci, práce, alebo finančnej podpory.

Na aké účely sa sála využíva?

Športové
aktivity

Tréningy SDM Dominy
Pilates
Aerobik
Flórbal
Lezecká stena
Oratko pre mladých
Spoločenské
aktivity

Katarínska zábava
Mikuláš
Divadlo
Tváre Trnávky
Kurz objav Krista
Deň mužov / Deň žien
Oslavy dôležitých udalostí Saleziánskeho diela
Detské
aktivity

Prímestský tábor
Prespávačky
Stanovištia počas veľkých akcií
Výchovno-vzdelávacie
aktivity

Stredisková škola animácie
Stretnutie rodičov detí na prvé sv. prijímanie a na birmovku
Stretnutia animátorov PG
Oblastné a situačné vzdelávacie aktivity