No comments yet

Deň otvorených dverí RC Mamy Margity (foto+video)

V nedeľu 29.1. sa prvý krát otvorili dvere novovznikajúceho rodinného centra pre verejnosť. Budovu bývalej drevárskej školy rekonštruovali saleziáni niekoľko mesiacov. Pri tejto obdivuhodnej práci im pomáhali víkend čo víkend (a niekedy aj v pracovné dni) desiatky dobrovoľníkov, bez ktorých by toto dielo nebolo ani možné. Deň otvorených dverí sa niesol v pohodovom duchu, prišlo viac ako 500 ľudí a tiež niekoľko známych osobností.
Symbolicky, pred sviatkom zakladateľa saleziánov Don Bosca, sme si tak pripomenuli, aké dôležité je starať sa o mladých a o naše budúce generácie. Rodinné centrum nesie názov po matke Don Bosca – Mame Margite. Bez nej by saleziáni neboli tým, čím sú. Jej láskavý prístup k výchove a vzor rodinného života bol inšpiráciou aj pre samotného Don Bosca a jej odkaz je stále s nami.

Budovu posvätil provinciál saleziánov a akcia sa mohla začať. Návštevníkov sprevádzala digitálna mapa na TV obrazovkách, ako aj letáky, kde boli vyznačené všetky zariadenia v rámci centra. Navštívili sme priestory budúcich ambulancii, materskej školy, Family Garden aj materského centra Margarétka. A to všetko podporené výkladom sprievodcov z radov dobrovoľníkov.
Týmto by sme chceli vyjadriť veľkú vďaku všetkým, ktorí sa na tomto diele podieľali a podieľajú. Spoločne veríme, že Rodinné centrum Mamy Margity prinesie veľa dobra pre obyvateľov Ružinova. Aby odkaz Mamy Margity a jej života žil v našich srdciach aj naďalej. 🙂
Post a comment

You must be logged in to post a comment.