No comments yet

ČÍM ŽIJE NAŠE SALEZIÁNSKE DIELO NA TRNÁVKE

(nedeľné oznamy, 4.11.2018)

Zakončili sme „ružencový mesiac“ október a oslávili slávnosť Všetkých svätých a spomienku
zosnulých. Sme v oktáve modlitieb za našich zosnulých: naša modlitba a obeta im môže pomôcť
dosiahnuť slávu zmŕtvychvstania.

Mesiac október a november patria prerábke sály: ukončuje sa nová elektroinštalácia, v kostole už
vidno novú vzduchotechniku. Ešte nás čaká dokončenie vzduchotechniky v sále, nový podhľad
v kostole a záverečné stavebné práce a svetlá. Tým, že sme zateplovali bočné lode, sa nám
rozpočet mierne navýšil, určite to však aj s Vašou pomocou pokryjeme.

S právoplatnosťou stavebného povolenia sme začali aj výstavbu nového futbalového ihriska
veľa kostola v areáli Pavlovičovej. Chýba nám už len akustický múr, postaviť a zapojiť sveteľné
stožiare a dokončiť vyrovnávanie areálu. Aj tieto práce podobne ako prerábku sály by sme chceli
ukončiť v decembri 2018. Chcem sa v mene komunity poďakovať všetkým brigádnikom za pomoc
a ochotu, najmä ženám, ktoré skoro každý deň po robotníkoch upratovali kostol. Je
povzbudzujúce, koľko ľudí je ochotných zapojiť sa a pridať ruku k dielu. Každý mesiac za Vás a na
vaše úmysly slúžime sv. omšu.

Budúci týždeň sú komunálne voľby. Na našej webovej stránke nájdete zoznam kandidátov do
miestneho alebo mestského zastupiteľstva, ktorí sú rôznym spôsobom zapojení do nášho
saleziánskeho diela. Sú to osoby, u ktorých vnímame výraznú občiansku angažovanosť, ktorá je
dobrým predpokladom na to, aby volenú funkciu zodpovedne zastávali.


Čím bude žiť naše saleziánske dielo na Trnávke v tomto mesiaci?

V októbri sme v materskom centre Mamy Margity posvätili priestory nového Átria Dobrého
pastiera, ktoré slúži na katechézu detí. Využívajú ho deti prihlásené na túto katechézu ako aj deti
z našej materskej školy.

Pre našich mladých v oratku už viac ako rok pripravujeme projekt "Prijateľstvo". Ide o  ponuku
osobného sprevádzania, mentoringu mladých. Ochotní dospelí animátori, ale aj rodičia dávajú k
dispozícii svoj čas a ochotu konkrétnemu mladému človeku. Pre nich, ale aj pre všetkých
dospelých, ktorí majú chuť rozmýšľať o mladých a priblížiť sa im ponúkame 3x ročne niečo ako
"školenie" pre túto úlohu. Najbližšie takéto stretnutie pre ochotných sprevádzateľov bude 18.
novembra o 19:00 v oratku.

Náš futbalový klub SDM Domino rozbehol spoluprácu s Naďou Bendovou (trénerkou J. Volka)
zameranou na atletickú prípravu našich hráčov. Naše historické prvé dievčenské mužstvo malo
náročný začiatok, ale podarila sa nám aj prvá výhra (3:1 nad FK Marianka) a dokonca vyhrali
dievčenský turnaj. Pomaly sa končí prvá časť sezóny a ďakujeme všetkým, že ste nám fandili
a budete fandiť aj naďalej.

Budúcu nedeľu 11. novembra sa bude pri všetkých sv. omšiach konať tradičná dobročinná
Svätomartinská zbierka.
Jej účelom je v tomto roku poskytnutie podpory na výstavbu
spoločenskej miestnosti pre 240 ľudí v pastoračnom centre bl. Anny Kolesárovej vo Vysokej nad
Uhom, ktoré je zamerané na preventívnu, formačnú a uzdravujúcu službu pre mladých ľudí.

DSS a RS Samária vás srdečne pozýva na Deň otvorených dverí pri príležitosti 20. výročia.
Uskutoční sa dňa 7.11.2018 v čase od 9.00 do 15.00 hod. Tešíme sa na vás! CHARITA!

A tu ďalšie oznamy:
* Potrebujeme ďalších organistov, aby sme nemuseli mať tiché sväté omše na sviatky.
* Mama-omše budú 15. a 29. novembra vždy o 10.00 hod.
* Sústredenie našich birmovancov bude 9. až 11. novembra
* Obnova rodín bude v sobotu 17. novembra o 9.00
* Stretnutie prvoprijímajúcich a ich rodičov bude v sobotu 17. novembra o 16.00
* Farská káva bude v nedelu 18.11.2018
* Advent začína 2.12. 2018
* 25. novembra náš otec Zeman oslavuje 60. výročie svojej kňazskej vysviacky
* Už teraz pripomínam naše spoločné „Vianocne charitativne trhy“: budú v nedeľu 16.12.2018

Ako vidíte, možnosti sa pridať a zapojiť sa do diania na Trnávke je skutočne veľa. Je tu dosť
miesta pre každého: modlitbou, nápadmi, prácou, podporou, peniazmi… bez vás a vašej podpory
vieme urobiť na Trnávke a v našom okolí iba veľmi málo.

Krásnu a požehnanú nedeľu všetkým
Tibor Reimer, direktor

Post a comment

You must be logged in to post a comment.